El Sindicat de Periodistes de Catalunya rebutja categòricament el Protocol d’Accés dels Mitjans de Comunicació a les Sales de Vista aprovat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el qual s’estableixen uns criteris que s’oposen al dret a la informació de la ciutadania. En aquest protocol s’estableixen greus restriccions a la tasca dels professionals de la informació, entre les quals destaquen la prohibició de prendre imatges o fer fotografies, fins i tot en els passadissos, o que sigui un únic mitjà el que serveixi les imatges –titllades “d’institucionals” en el document del TSJC– a la resta de mitjans. En aquest sentit és especialment preocupant l’observació que “l’interès mediàtic que desperten alguns judicis orals ha de ser reconduït”.

Donem ple suport a l’exigència plantejada pels professionals que s’ocupen de la informació als tribunals -que demanen que el protocol sigui retirat- perquè afecta els informadors, les empreses de comunicació i, més greu encara, el conjunt de la ciutadania a la qual, com bé assenyala aquest col·lectiu, els periodistes devem la nostra tasca, i que veurà mutilada la informació que rep. Els tribunals no han de decidir què han de publicar o emetre els mitjans. En la informació judicial hi ha una frontera difusa entre el dret a la informació i el dret a la intimitat, però aquesta tensió no ha generat fins ara cap conflicte greu: fet que permet exigir que la prohibició sigui únicament per a casos excepcionals i no pas la norma, com ara ha resolt el TSJC.

Volem recordar que actualment és en tràmit parlamentari l’Estatut del Periodista Professional (EPP) que, entre d’altres coses, ha de donar resposta a aquest conflicte de drets. El TSJC no hauria d’avançar-se al que disposarà la llei, que ha de regular la tasca dels periodistes en seus públiques. Alhora, aquest conflicte hauria de servir perquè els membres de la Comissió Constitucional que estan estudiant la proposta legislativa accelerin la seva tasca per enllestir quan abans millor una norma que als països que la tenen en vigor resol conflictes com el que de manera gratuïta acaben de provocar els membres de la Sala de Govern del TSJC.

Barcelona, 1 de març de 2007