El Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), lamenta profundament el pacte entre CiU i PP que s’ha expressat avui en la ponència per a la reforma de la Llei de la CCMA, que representa tal i com havíem denunciat un retorn a la governamentalització del CAC i de la CCMA, i una amenaça gravíssima a la viabilitat de Catalunya Ràdio, perquè s’introdueix en la llei la possibilitat de la desaparició dels ingressos via publicitat, en clara contradicció amb la tradició i amb la legislació audiovisual, que contempla el finançament mixt com a via per fer possibles i competitius els mitjans de la Corporació.

També lamentem que no s’hagin atès la majoria de propostes fetes des d’instàncies laborals, professionals, col•legials i acadèmiques, que defensaven el manteniment de majories qualificades, com les de la llei vigent, per als nomenaments al Consell de Govern de la CCMA i per a la presa de decisions d’aquest òrgan. Com tampoc les referides a mesures alternatives d’austeritat o de transparència en les contractacions i els sous dels directius.

Aquests retrocessos no es justifiquen per l’ampliació a un més dels membres del Consel de Govern proposats ni per la cessió d’una vicepresidència simbòlica al primer partit de l’oposició. Ni tampoc pel manteniment, absolutament obvi, de la representació dels treballadors en el Consell Assessor, o per l’elecció dels seus membres per majoria qualificada.

S’ha confirmat que la composició del Consell de Govern es redueix a un repartiment per quotes polítiques, tot i que ara només dels grups majoritaris, i que no es creu per res en la necessària independència dels mitjans públics, que pertanyen a la societat i no als grups parlamentaris.

Per tot plegat, l’SPC rebutja aquesta fontaneria partidista i reclama encara del Parlament que en la votació del pròxim ple no enterri els esforços d’una dècada de reformes progressives per acostar-nos a la independència dels mitjans de la Corporació.

D’altra banda, apel•lem als professionals dels mitjans de la Corporació a restar amatents a les conseqüències d’aquests canvis regressius, utilitzant els mecanismes democràtics de què disposen, per evitar el retorn a la ingerència directa del poder polític en els continguts informatius i en la programació, i també en el volum i la capacitat productiva dels seus mitjans.

Barcelona, 1 de febrer de 2012