Els comitès d’empresa i professional de les emissores de Catalunya Ràdio mostren la seva sorpresa davant l’esmena presentada pel PP i aprovada ahir pels grups parlamentaris de CIU i PP i amb l’abstenció del PSC a la ponència sobre el projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual. En aquesta esmena es diu: “en el cas de la participació en el mercat publicitari de les emissores de ràdio, aquesta s’ha d’anar reduint progressivament fins a la seva desaparició d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament”.

Cal tenir en compte que aquesta mesura es proposa en un context de retallades pressupostàries que, en el cas de les emissores de la Generalitat, és del 36%. Aquest ajustament pressupostari ja ha suposat un gran esforç tant per als treballadors com per a l’empresa a tots nivells. Si a això hi afegim la supressió de la publicitat, es qüestiona i es posa en perill la viabilitat de la nostra empresa. Ara mateix, la publicitat que s’emet a Catalunya Ràdio permet fer uns informatius de màxima qualitat i una programació que s’ajusta a l’exigència de servei públic que ens marca la llei.

Les nostres condicions en el mercat publicitari no són les mateixes que les dels mitjans radiofònics privats. Disposem de molt menys espai publicitari, limitat per llei a un màxim de sis minuts per hora; no podem oferir els mateixos productes publicitaris, els continguts dels anuncis estan limitats i els nostres preus estan per sobre de la mitjana del mercat català. Tot plegat ha suposat que als últims 5 anys els ingressos publicitaris a les emissores de la Generalitat ja s’hagin reduït a prop de la meitat.

Des del comitè d’empresa i el comitè professional de les emissores de Catalunya Ràdio demanem seure amb els partits polítics per explicar-los la realitat de la situació a les emissores de la Generalitat, tant pel que fa al mercat publicitari com pel que fa al funcionament de l’estructura que permet l’actual model de servei públic. La intenció és que els representants polítics tinguin de primera mà totes les dades contrastades abans de prendre una decisió definitiva en relació amb els canvis que s’estan debatent sobre la llei que regula la CCMA.

Barcelona, 2 de febrer del 2012