Els dos comitès d’empresa de la CCMA SA (TVC i Catalunya Ràdio) manifestem la nostra intenció de continuar la negociació col·lectiva de conveni com s’ha fet fins ara. És per això que, amb independència que considerem que els nostres convenis estan en situació de vigència pactada i/o prorrogada, amb l’objectiu de reactivar i donar contingut real a la negociació col·lectiva, proposem formalment a la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals SA l’adhesió a l’acord per al suport i acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat.

Aquest acord el van firmar el 18 de juny del 2013 representants de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat i dels sindicats i associacions empresarials majoritàries. Aquest acord entén que la negociació col·lectiva és un element de primera magnitud i, per tant, la prioritza davant de tot. En aquest sentit, l’acord permet prorrogar el procés de negociació i mantenir l’aplicació dels convenis. Això vol dir continuar negociant amb els convenis col·lectius vigents, com s’ha fet fins ara.

Els comitès d’empresa de la CCMA SA valorem positivament aquesta possibilitat perquè ha estat ratificada pel Departament d’Empresa i Ocupació i també pels sindicats i associacions empresarials majoritàries. També perquè és un acord al qual s’han adherit altres empreses públiques catalanes, com ara el Teatre Nacional de Catalunya, i també perquè la Generalitat mateixa ha recomanat aquesta solució firmant l’acord.

Reclamem a la direcció de la CCMA SA que restableixi el clima de confiança necessari per tornar a la negociació i s’adhereixi, conjuntament amb els comitès, a l’acord esmentat i renunciï a l’aplicació de la Reforma Laboral.

Barcelona, 7 de febrer del 2014