L’empresa STB ha informat als treballadors, a través d’un comunicat, que “gràcies a l’esforç del govern balear i d’IB3 per desbloquejar l’impagament de proveïdors” es preveu que el 16 de novembre l’ens rebrà diners per fer front els deutes. Per la seva banda, IB3 s’ha compromès “a atendre amb aquest primer pagament el deute amb l’empresa” (SBT).

En el comunicat adreçat als treballadors, SBT explica que està negociant amb un banc l’avançament de la quantitat necessària per poder pagar les nòmines el més aviat possible i no haver d’esperar el 16 de novembre.

Per la seva banda, el comitè d’empresa d’SBT manté el preavís de vaga. Una decisió que es va prendre el dia 29, per majoria i en assemblea.

Fa uns dies, SBT va anunciar que no podia fer front al pagament de les nòmines del mes d’octubre i atribuïa la situació al gran deute que l’ens autonòmic manté amb l’empresa, que puja a 18 milions d’euros aproximadament i que afecta a factures amb data de març del 2008.

L’empresa anunciava que no pagaria els salaris al mateix temps que demanava als treballadors que fessin hores extres per fer un especial informatiu sobre l’esfondrament de l’edifici de Palma, el passat 27 d’octubre, a la qual cosa els treballadors es van negar.

Des del comitè d’empresa es responsabilitza de la situació no només a l’empresa SBT, responsable de complir el contracte signat amb IB3 i de denunciar l’incompliment, sinó també a la mateixa IB3, que és responsable subsidiari de l’impagament de nòmines pels serveis que presta SBT. També és responsable el govern balear que ha de subministrar els fons econòmics suficients perquè IB3 pugui estar al dia dels pagaments a les productores.

Serveis Balears de Televisió és l’empresa adjudicatària del servei d’informatius d’IB3 Ràdio i Televisió.