Urgim de manera immediata a acordar els criteris votats per unanimitat al Parlament per retornar al consens polític i a les majories qualificades per a l’elecció del Consell de la CCMA

Davant dels treballs de la ponència parlamentària per a la reforma de les lleis audiovisuals per revertir la contrareforma del 2012 que va suposar la regovernamentalització de la CCMA i el CAC, el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) reclama dels grups parlamentaris la màxima celeritat en acordar els criteris votats per unanimitat al Parlament en dues mocions i una resolució, que són el de la majoria qualificada de dos terços per al nomenament dels integrants del Consell de la Corporació i pel CAC, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.

Això hauria d’anar acompanyat del criteri de majoria qualificada de dos terços al mateix Consell per a la presa de les decisions estratègiques, i del sistema de concurs públic per a la tria dels directors dels mitjans de la Corporació.

Aquesta és l’essència de la reforma que urgeix ara, i que ja s’ha aprovat al Congrés dels Diputats en relació a RTVE. L’actual situació política a Catalunya no pot ser excusa per retardar aquestes reformes urgents, sinó ben al contrari, el motiu per garantir una informació independent, imparcial i neutral, més necessària que mai per oferir el servei públic que asseguri una opinió pública ben informada, i per tant, una contribució clau a la democràcia.

Cap desacord sobre altres requisits plantejats per a la millora del model dels mitjans de comunicació públics, referits a la participació dels treballadors en els òrgans de gestió i control, o a la de les entitats socials en l’àmbit de la programació, poden constituir una excusa per no acordar el que el Parlament ha reiterat diversos cops en relació a la governança de la CCMA.

Ja han passat els sis mesos previstos en la darrera moció esmentada per procedir a la reforma de la llei de la Corporació o a la renovació parcial dels seus membres del Consell caducats. I mentre, al Parlament espanyol ja s’han acordat els criteris per sostreure RTVE del control del govern del PP. No pot ser que a Catalunya anem pel darrera d’aquestes iniciatives.

Necessitem uns mitjans de comunicació públics de veritat, al servei de tota la societat que els finança, i els volem ara, quan són més necessaris que mai perquè la ciutadania rebi una informació plural i independent, i no controlada o tutelada per professionals afins a i nomenats pels partits del Govern.

Barcelona, 14 de juliol de 2017