El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), s’ha reunit els darrers dies amb membres de diverses candidatures que es presenten a les eleccions generals, per parlar de les propostes enviades a l’inici de la campanya.

Han respost a la petició d’entrevista Democràcia i Llibertat, En Comú Podem i el PSC. Carles Campuzano, de Democràcia i Llibertat, que coneixia els intents de regular al Congrés dels diputats la professió periodística i el dret a la informació, s’ha compromès a treballar per una normalització de les condicions laborals dels professionals en situació de col·laboradors a tant la peça, en la línia d’altres països europeus. Va escoltar la petició de reforma de la Llei Audiovisual i de la d’RTVE, i de l’elaboració de la pendent per a EFE, així com la necessitat de limitar el nombre de titulacions en periodisme i mitjans de comunicació. Estaria d’acord a eliminar els blocs electorals.

Joan Mena, d’EUiA, s’ha compromès amb la regulació del dret a la informació, que inclou la dels drets i deures dels professionals, així com amb la inclusió dels periodistes a la peça dins de la seguretat social i amb la limitació del nombre de titulacions en l’àmbit de la comunicació. També s’ha mostrat favorable a la reforma de les lleis audovisuals i a l’impuls d’un Estatut d’independència per a l’agència EFE, així com a la defensa del tercer sector audiovisual, els mitjans comunitaris, que són una aportació social al pluralisme informatiu. També ha expressat preocupació per les condicions laborals en l’àmbit dels mitjans locals, i estaria d’acord en reformar la LOREG per abolir els blocs electorals.

Germán Rodríguez, núm. 2 de la candidatura socialista a Barcelona i de fa temps diputat a Madrid, s’ha compromès a donar suport a les propostes de regulació de la professió i del dret a la informació, inclosa la proposta relativa als drets laborals dels col·laboradors, També ha recordat les propostes de la seva candidatura per acabar amb els “falsos autònoms”.

Ha defensat la reforma de la Llei de RTVE per retornar a la majoria qualificada en l’elecció del director general, i ha explicat que no plantegen la reintroducció de la publicitat per a finançar-la. Comparteix la necessitat d’un Estatut que democratitzi l’agència EFE i s’ha mostrat a favor d’acabar amb els blocs electorals, via reforma de la LOREG.

Tots els candidats han compartit un dels lemes d’una xapa del sindicat que diu : “La nostra precarietat és la teva desinformació”. Veurem en quin ordre de prioritats situen els reclams històrics del sector i de la professió. Per part nostra, els els recordarem sempre que torni a fer falta.

Les propostes enviades per l’SPC als candidats són l’adaptació a la realitat catalana de les que va presentar la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) als caps de llista a escala estatal amb diverses reivindicacions que alguns partits les han incorporat als seus programes.

Barcelona, 18 de desembre de 2015