Amb més d’un any de govern del PSOE, el canvi no ha arribat a alguns centres de RTVE, com el de RNE a Catalunya. Un cop realitzats els canvis de directius a la televisió i a la ràdio a Madrid, i nomenat un nou director i delegat territorial de RTVE a Catalunya, el centre de RNE a Barcelona, el segon més important de la cadena, amb prop de 200 treballadors, ha quedat ancorat en el passat.

Per motius que se’ns escapen no s’han aprofitat en aquest centre els nous vents per anar prefigurant el model de radiotelevisió pública que es vol, i que després ha de tenir reflex legislatiu al parlament. Nous vents que bufen des del mateix govern central, que sembla tenir clara la necessària reforma dels mitjans públics cap a la seva independència dels governs de torn i els partits polítics i amb garanties dels seus professionals. I reforma avalada per l’informe del comitè d’experts, que han dissenyat un nou model de mitjans públics de titularitat de l’Estat. Per això no hi ha cap excusa per continuar retardant un canvi de directius que seria un avenç en la línia del defensat pel PSOE en el seu programa de govern.

A l’SPC ens resulta incomprensible, i només atribuïble a estranyes convergències d’interessos diversos, des de personals fins a polítics-transversals, el manteniment contra tota lògica, al capdavant de centres territorials, de persones nomenades directament per la seva submissió a les directrius del govern del Partit Popular. Submissió demostrada en la pràctica per la censura i manipulació informativa, que desqualifiquen radicalment -malgrat la predisposició a servir qualsevol causa- aquests responsables de tanta vulneració a la deontologia professional i de tanta docilitat davant el poder polític, sigui del color que sigui. I això sense obviar que la gestió que han dut a terme durant prop de nou anys al capdavant de l’emissora no ha estat gens brillant ni per les audiències aconseguides, ni per la qualitat del producte, ni per les condicions laborals i professionals dels treballadors.

No per casualitat la mateixa directora general de RTVE, Carmen Caffarel, en una compareixença el mes de novembre passat a la sessió de control al Congrés dels Diputats, es va comprometre a rellevar l’actual direcció de RNE a Catalunya. Per la seva banda, el comitè d’empresa, amb la unanimitat de tots els sindicats membres, va enviar sengles cartes a la direcció general i al director de RNE reclamant el relleu d’aquesta direcció.

Com el temps va passant sense que la direcció de RTVE prengui cap decisió, tornem a demanar els màxims responsables de RTVE i de RNE que procedeixen als canvis necessaris en els centres encara no renovats, com és el cas del centre territorial de RNE a Catalunya, per a poder fer creïble una futura ràdio de titularitat estatal a casa nostra basada en la independència, la neutralitat política i la veracitat i el rigor de la informació.

Barcelona, 25 d’abril de 2005