Els treballadors de TVC van acordar ahir en assemblea donar suport a la proposta unitària del Comitè d’empresa de TVC d’iniciar un procés de negociació, com a resposta a l’acord del Consell de Govern, en els següents termes:

En primer lloc que l’acord al que s’arribi amb la direcció haurà d’estar avalat pel govern de la Generalitat i ser la primera pedra del contracte programa que necessita la Televisió pública de Catalunya per garantir-ne la continuïtat del model.

Aquest acord ha d’incloure un compromís pel manteniment de tots els llocs de treball, inclosos els llocs estructurals que ara desenvolupen treballadors temporals, alguns des de fa molts anys.

També cal un compromís per un volum de producció interna que asseguri el manteniment d’aquests llocs de treball i la qualitat del producte.

Transparència absoluta en la planificació dels recursos humans, tècnics i econòmics, i també de tots els sous, perquè els treballadors puguem participar en la diagnosi i amb propostes. Això inclou la revisió de les estructures i el seguiment efectiu dels plans de producció.

Els termes que permetran abordar la recuperació del poder adquisitiu perdut.

Aquestes propostes de negociació les traslladarem dilluns en una reunió a la direcció.

La negociació s’haurà de fer en el termini d’un mes i el resultat se sotmetrà a referèndum entre els treballadors de TVC la primera setmana de maig.

Sant Joan Despí, 1 d’abril de 2011