Manifest Mitjans públics locals: democratització, professionalitat i estabilitat per garantir la qualitat