Altra vegada hem vist com el Sr. Raimon Masllorens, de l’Associació de productores privades audiovisuals PROA, demana públicament la reducció de la plantilla de la CCMA.

El que planteja el Sr. Masllorens és molt clar: reclama més acomiadaments de treballadors del sector públic audiovisual, en aquest cas de la CCMA, i exigeix que es transfereixin els diners públics directament a la producció privada. Com en altres àmbits, els influents interessos privats reclamen amb molta agressivitat la reducció de l’espai públic perquè consideren que els perjudica el negoci.

Hem de recordar a PROA que la indústria audiovisual de Catalunya som tots, el sector públic i el privat. Sense la CCMA i els seus treballadors no hi hauria sector de producció audiovisual a Catalunya.

La crisi econòmica dels darrers anys ha castigat durament a tothom, i els treballadors i empreses del sector de la producció audiovisual i dels mitjans de comunicació no hem sortit indemnes. Acomiadaments, ERO, retallades, suspensió de convenis col·lectius, tancament d’empreses, han afectat greument als treballadors de les empreses, públiques i privades, d’activitats cinematogràfiques, vídeo i d’emissió i producció de programes de ràdio i de televisió.

Sense una CCMA potent, la indústria audiovisual i cultural catalanes es veurien profundament afectades. Perquè la CCMA sigui el motor de la indústria audiovisual ha de tenir la dotació de pressupost que correspongui per fer aquest servei de promoció del teixit industrial.

Del pressupost ordinari de funcionament de la CCMA surt l’estímul al sector, però en contínua crisi pressupostària això no és suficient.

Per atendre el compromís amb el sector no s’ha de debilitar la Corporació, ni reduir la seva capacitat de producció fent més acomiadaments: el que cal és un pressupost suficient específic i ben diferenciat del pressupost ordinari de la CCMA.

Sant Joan Despí, 30 de maig de 2016