L’Agència Catalana de Turisme convoca el concurs ‘Imatges de Catalunya’ on obliga a cedir la propietat intel·lectual dels treballs

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) denuncia el concurs convocat per l’Agència Catalana de Turisme –organisme depenent del Departament d’Economia i Empresa– en el qual posa com a condició per a participar-hi «la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets patrimonials de la propietat intel·lectual sobre les fotografies dels participants a favor de l’Agència Catalana de Turisme per a la seva explotació en qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no lucrativa i dirigida a la realització d’accions i/o actuacions relacionades amb la promoció turística de Catalunya. La cessió dels drets esmentats es fa per a tot el temps que tardin les fotografies a passar al domini públic i s’atorga per a l’àmbit territorial universal, inclosa l’explotació a Internet i a xarxes socials», tal com es diu en el punt 9 de les bases.

L’SPC considera que és un insult als professionals de la imatge que un organisme públic faci una convocatòria d’aquesta mena a canvi de la cessió gratuïta de tots els treballs que es presentin «per a la seva explotació en qualsevol format o suport», és a dir renunciant als drets d’autoria. Coincidim amb les crítiques expressades des de diversos àmbits del fotoperiodisme en les quals es denuncia que l’objectiu d’aquesta iniciativa és disposar d’un banc d’imatges sobre Catalunya a través d’una inversió ínfima «en detriment de la tasca dels professionals que paguen els seus impostos gràcies als quals es paguen els salaris dels funcionaris que han impulsat el concurs».

Encara que els professionals de la imatge en puguin ser els més perjudicats, aquest concurs també suposa una falta de respecte als fotògrafs afeccionats que veuen com des de l’Administració s’impulsa un arxiu públic a cost zero i sense cap contrapartida per als autors dels treballs presentats. D’aquesta manera, reclamem al govern català, i en concret al director general de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, la retirada d’aquest concurs i, en tot cas, que es torni a fer incorporant el ple respecte als drets d’autoria i de propietat intel·lectual de les persones que s’hi presentin.

L’SPC mostra la seva solidaritat amb el col·lectiu de fotògrafs i es posa a la seva disposició per a aquelles accions que vulguin emprendre en defensa dels drets d’autoria dels seus treballs.

6 de juny de 2016