Segons un estudi elaborat per la plataforma Easypress.es, el 72% dels periodistes en actiu considera que el seu lloc de treball està en perill a curt ( 23% ) o mitjà termini ( 49% ). Aquesta xifra creix significativament respecte al 2012 , quan es va registrar que el 66% dels periodistes enquestats temien perdre el seu lloc de treball.

L’estudi indica que el 77% dels professionals de la comunicació considera que la situació laboral en els mitjans és “precària”. El 22% considera que la situació és “millorable” mentre que només l’1% la valora com a “bona” .

El percentatge de periodistes en situació d’atur se situa al voltant del 20% , segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

A més , com li consta també als sindicats de la FeSP , Easypress assenyala que són molts els periodistes que no disposen de relació laboral contractual estable i han proliferat els acords de treball sota la fórmula de personal autònom. Una situació que, segons la FeSP, en gran part dels casos es fa en clar frau de llei.

Preguntats per si aquestes relacions freelance estan pagades adequadament, tan sols el 7% respon que es paga un preu proporcional a l’esforç exigit, el 46% observa que haurien de millorar una mica i el 47 % les considera clarament desproporcionades baixes.

L’elevada taxa d’atur i la precarietat laboral ha propiciat un augment de professionals que contemplen la possibilitat de fundar a curt o mitjà termini el seu propi mitjà de comunicació. El 16% d’ells diu que s’ha arriscat a crear un nou mitjà de comunicació com a sortida laboral, un altre 10% comenta que té previst fer-ho a curt termini i el 30 % pensa que potser ho faci en algun moment.

Consulteu l’estudi