Els treballadors de Badalona Comunicació proposem als partits polítics de la ciutat diverses eines per millorar les estructures i el funcionament del mitjà

Els treballadors de Badalona Comunicació ens hem adreçat en privat –i ara ho fem públicament– als diferents grups municipals de la ciutat perquè treballin per uns mitjans de comunicació més independents i democràtics. Amb aquesta intenció, els hem entregat un manifest on proposem la implantació d’una sèrie d’eines que garanteixin la funció pública de l’empresa i la seva viabilitat econòmica. Es tracta d’eines ja contemplades a la Llei de la Comunicació audiovisual de Catalunya i al Reglament regulador del servei públic de comunicació audiovisual de l’Ajuntament de Badalona. A més a més, introduïm nous elements que fan servir altres corporacions de comunicació municipals com la televisió de Barcelona (BTV).

Totes les forces polítiques han accedit a reunir-se amb els representants dels treballadors de Badalona Comunicació i han acollit les propostes positivament. Els diferents partits han promès estudiar-les i treballar per introduir les millores en la mesura que sigui possible.

Públicament, demanem a les diferents forces que donin continuïtat a aquest treball que hem engegat col·lectivament. Badalona, com a tercera ciutat de Catalunya, es mereix uns mitjans de comunicació públics que informin els seus habitants de forma professional i exportin la imatge de la ciutat més enllà de les seves fronteres.

Les eines
• La creació d’un contracte programa que fixi els objectius, els continguts i un pla financer de Badalona Comunicació. Un document que han de pactar les diverses forces polítiques amb representació al ple.
• Perfil professional en l’àmbit de la comunicació de la Direcció General del Mitjà, el Consell d’Administració i el Consell Consultiu Assessor. Objectiu: garantir la independència del mitjà.
• Introduir al Reglament regulador del servei públic de comunicació audiovisual de l’Ajuntament de Badalona l’obligatorietat de la creació d’un estatut professional i un comitè professional, eines avalades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya per garantir la llibertat d’informació.

Badalona, Maig 2015