Aprofitant la celebració del Dia Internacional de la Dona i en el marc d’una de les crisis més greus que està afectant el sector de la comunicació i per tant els i les professionals de la informació, el Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació, reclama l’atenció sobre les desigualtats laborals i professionals que segueixen patint les dones periodistes i comunicadores.

A banda de patir els acomiadaments i regulacions laborals que estan afectant les plantilles dels mitjans de comunicació, les professionals del periodisme, amb una presència cada cop més majoritària a les redaccions i a la professió en general, continuen tenint més precarietat laboral, ja que conformen la majoria del col•lectiu dels col•laboradors, i continuen sent discriminades per raó de sexe, com per exemple es fa patent en les dificultats per accedir a llocs de responsabilitat als mitjans, on la seva presència és encara molt minoritària.

També continuem denunciant la poca incidència de les mesures introduïdes per la Llei d’Igualtat a les empreses de comunicació, i la manca de compromís d’aquestes en la implantació de Plans d’Igualtat i d’altres mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a la professió. Per això reclamem més seguiment i sancions, quan sigui necessari, per part de les administracions competents.

D’altra banda, volem destacar la poca presència de les dones en les informacions dels mitjans, ja que, com reflexa el darrer Monitoreig Global dels Mitjans 2010, només un 24% de les persones que apareixen, donen la seva opinió o sobre les quals es parla a les notícies, són dones. Creiem que s’ha de reclamar una presència igualitària d’homes i dones en les informacions periodístiques, en el marc del dret a la informació de la ciutadania.

Des de l’ SPC, a través de la Secretaria d’Igualtat, però sobre tot amb el compromís de tots els seus òrgans directius, continuem treballant per aconseguir una professió més igualitària i una major implicació de les dones en el treball sindical, del tot necessària per acabar amb les desigualtats i introduir les mesures relatives a igualtat de gènere als convenis del sector. També continuem reclamant una regulació urgent de la professió periodística, també en aspectes laborals, que hauria de contribuir a acabar amb les discriminacions entre els treballadors i les treballadores de la comunicació.

Barcelona, 8 de març del 2010