Un diari espanyol de gran tiratge del nostre País està oferint un plaça de corresponsal a Tarragona. L’oferta és per cobrir el buit que ha deixat l’anterior corresponsal que després de catorze anys sense contracte i fart de la situació va demandar l’empresa reclamant un contracte laboral. Aquest treballador va ser indemnitzat sense arribar a judici satisfent la suma que hagués correspost a un contractat; segons es comenta. Amb això l’empresa va evitar una sentència que sentés precedents o deixés per escrit amb la signatura d’un jutge la situació il·legal del treballador.

L’oferta és temptadora tant pel prestigi d’aquest periòdic en el nostre País i a l’estranger com per la seva gran tirada. És clar, es busca un/una periodista d’experiència provada i l’oferta de treball és la següent:
– Tres mesos a prova.
– Telèfon i gasolina per compte del corresponsal (cal fer km).
– Disponibilitat els set dies de la setmana, sense horari.
– Cobrament per notícia publicada, sense mínim garantit.
– Estar donat d’alta com a autònom.
– Possibilitat de contracte en quatre o cinc anys.

Així estan les coses en aquest País.