«Fruit de l’acord entre CDC i ERC», el Consell de Govern de la CCMA ha nomenat Saül Gordillo director de Catalunya Ràdio.

Igual que en el seu moment vam criticar el nomenament partidista i governamental de Fèlix Riera, i també el seu cessament, que només obeïa a lògiques polítiques i no a cap criteri independent de la Corporació, avui ens toca denunciar un cop més l’aprofundiment en la regovernamentalització de la CCMA, protagonitzat pels dos partits que conformen Junts pel Sí.

Lluny de la reclamació dels comitès d’empresa de TV3 i de Catalunya Ràdio i del sindicat per derogar la contrareforma de la Llei de la Corporació del 2012, a mans de CiU i el PP, que va acabar en una representació poc plural al Consell de Govern de la CCMA i amb el consens en la direcció i la gestió de TV3 i Catalunya Ràdio, Convergència i Esquerra aprofundeixen en la governamentalització (ara bipartita) i especialment la segona abandona tota la seva doctrina anterior defensora de la despartidització dels mitjans públics, que lògicament incloïa la desgovernamentalització com a primer pas.

Lamentem profundament aquesta involució, que va en sentit contrari als valors que es diu defensar de cara a la nova etapa política que s’obre a Catalunya. I que fa témer els pitjors presagis sobre la voluntat d’utilització instrumental dels mitjans de la Generalitat, que financen tots els catalans, al servei de la política del Govern. Un fet que seria una perversió de la funció dels mitjans públics, que és la de contribuir a través del pluralisme, la imparcialitat i la neutralitat a formar una opinió pública ben informada, que és la base de la democràcia.

Per últim, que ningú dubti que denunciarem també nous acords partidistes per mantenir l’actual Consell de la Corporació o per fer canvis lampedusians en la direcció de TV3.

El que cal i reclamem és la reforma de la llei de la CCMA perquè es garanteixi la tria de directius i la presa de decisions per consens o per majoria qualificada, de manera que afavoreixi perfils d’independència i professionalitat per assegurar la necessària llibertat dels mitjans públics, que es deuen no al Govern de torn, sinó a la societat.

Barcelona, 13 de gener de 2015