El Comitè d’Empresa de Televisió de Catalunya i l’ens públic CCMA, un cop conegut el nomenament de càrrecs directius de les empreses, es felicita per l’acabament d’un període de provisionalitat, que ha estat massa llarg, des de l’aprovació de la Llei de la CCMA.

Reiterem la proposta d’un pacte per a la producció interna que posi en ple rendiment les funcions socials i les capacitats productives dels mitjans públics audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, garantint la plena ocupació de recursos tècnics i dels treballadors.

Aquesta és la prioritat del moment i cal potenciar amb urgència els mitjans de comunicació de la CCMA com a productors de continguts en totes les seves plataformes de difusió, assumint els reptes tecnològics des d’una perspectiva de servei públic. Reclamem a les noves directores, un compromís clar amb la plantilla i amb la producció interna per recuperar la il·lusió dels treballadors.

Sant Joan Despí, 8 de maig de 2008