El Consell de Govern de la CCMA aprova avui el pla de cobertura de les eleccions del 27-S. I com sempre, el que resolgui marcarà la pauta del que s’acordi a molts altres mitjans públics catalans.

Aquest any, però, hi ha una novetat. I és que la ponència que elaborava el projecte de Llei Electoral Catalana (LEC) va aprovar uns criteris, en relació a la informació electoral, que no contemplen els blocs electorals ni el famós concepte de «proporcionalitat» referit als darrers resultats, que n’és la clau de volta.

El text prioritzava -com no pot ser d’altra manera- els criteris informatius, i recollia les pautes que té marcades la informació als mitjans públics: pluralisme, imparcialitat i neutralitat, que justament es vulneren quan s’aplica la «proporcionalitat», perquè introdueix la desigualtat en la durada de la informació i perquè interfereix els criteris professionals.

Com en les darreres eleccions, a més, les noves realitats polítiques, amb expressions electorals diferents de les tradicionals, fan més evident que la rovellada normativa dels blocs, trasplantada de normes de la LOREG relatives a la propaganda electoral, no serveix per reflectir les noves situacions.

La CCMA hauria de recollir com a mínim els criteris de cobertura de la campanya acordats al projecte de la LEC

Per tot plegat, reclamem del Consell de Govern de la CCMA que no es limiti a obeir els dictats de la LOREG i faci un exercici de sobirania incorporant, com a mínim, els principis de l’acord dels grups parlamentaris referits a la cobertura informativa de la campanya electoral.

I reclamem dels partits i candidatures que s’abstinguin d’impugnar cap pla que vagi en la línia de respectar la llibertat d’informació, principi constitucional que no pot ser violentat per criteris d’excepció com ho són els blocs electorals, que teòricament són per garantir que totes les candidatures tinguin un espai -ni que sigui mínim- però que el que fan és instal·lar la desigualtat, en un sentit contrari al què estem obligats els professionals dels mitjans públics.

Sant Joan Despí, 2 de setembre de 2015