El Consell d’Informatius de Televisió Espanyola, en un manifest, ha reclamat independència professional a l’hora d’abordar la informació electoral. Davant les pròximes eleccions autonòmiques de Galícia i Euskadi, sol·licita a RTVE que els criteris periodístics de les redaccions estigui per sobre de la concessió de temps d’acord a la representació en vots de les opcions polítiques. El Consell d’Informatius de TVE ja disposa del suport de les associacions professionals així com dels diferents organismes de control audiovisual.

El manifest el Consell d’Informatius de Televisió Espanyola assenyala:

Rebutja, per extravagant i desmesurada, la reiterada pretensió de les organitzacions polítiques, avalada en ocasions per les Juntes Electorals, d’equiparar de manera restrictiva la informació electoral als espais gratuïts, ja que redueix el treball dels informadors audiovisuals a poc més que mers cronometradors dels actes propagandístics dels partits.

Considera que utilitzar criteris aliens al periodisme, exigint un ordre i una durada determinats, vulnera principis democràtics bàsics i posa en dubte el dret dels professionals a exercir la seva labor «amb llibertat, investigant, obtenint i elaborant les informacions sense ingerències internes o externes» (art. 12 de l’Estatut d’Informació d’RTVE).

Exigeix a les organitzacions polítiques que no posin impediments al lliure accés dels informadors als actes electorals, així com al seu dret a utilitzar els mitjans propis d’enregistrament, ni dificultin l’accés als candidats. L’ús del senyal realitzat pels partits ha de ser voluntari.

Recorda que TVE, mentre que dipositària de valors com la neutralitat, l’equitat i el pluralisme, està obligada –de manera especial en processos electorals–, a complir l’Estatut d’Informatius de RTVE, que en el seu article 9.5 assenyala que «quan l’única manera d’informar d’un esdeveniment sigui a través d’un material audiovisual editat directament per fonts informatives alienes, s’advertirà del seu origen».

Demana al consell d’administració de la CRTVE que si per resolució judicial, a instància dels partits polítics, calgués utilitzar el sistema de repartiment de temps, promogui i faciliti, com han fet altres emissores públiques, que en la informació electoral de TVE es deixi constància clara, mitjançant locucions o rètols, que es tracta d’una imposició.

Apel·la a la professionalitat dels informadors perquè actuïn segons el seu criteri, sabent que «podran negar-se motivadament a participar en l’elaboració i difusió d’informacions contràries als principis ètics i deontològics de la comunicació», com s’especifica a l’article 15 de l’Estatut d’Informatius.