L’SPC reclama un marc legal per a les televisions comunitàries

El 26 de novembre es tornava a precintar, per segona vegada en tres mesos, el repetidor de l’emissora de LaTele.cat, una televisió comunitària vinculada als moviments socials catalans que emet des de 2003. Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) denunciem que aquesta situació es produeix en un context de buit legal per als mitjans comunitaris. Si bé la llei de l’Audiovisual catalana en reconeix l’existència, no regula la seva situació legal i s’hauria desenvolupar bé amb un reglament, bé amb una reforma de la citada llei. Amb l’actuació de dimarts la Generalitat demostra que en comptes d’afrontar el problema de fons, de caire polític, o de negociar prefereix prendre mesures expeditives: el tancament d’una emissora. Des de l’SPC volem donar tot el nostre suport als companys de LaTele.cat en les actuacions que facin per garantir la seva continuïtat com a mitjà.

Des de l’SPC reivindiquem que els moviments socials han de poder disposar de mitjans propis en igualtat de condicions que els qui operen actualment, tant de titularitat pública com privada. Per això, denunciem que l’actual llei de l’audiovisual catalana, tot i reconèixer aquests mitjans, en la pràctica impossibilita el seu desenvolupament: els impedeix subsistir econòmicament, no contempla polítiques públiques de promoció –com sí fa amb els mitjans privats i públics– i els dificulta l’obtenció d’un canal de TDT pel qual emetre. Cal modificar la llei catalana de l’audiovisual en la línia que en els canals de TDT –que, no cal oblidar, són de concessió pública– hi puguin tenir tots els sectors una presència justa i equilibrada.

Per això, emplacem el Govern català perquè prioritzi la garantia del dret a la informació de la ciutadania a partir de la pluralitat de mitjans tal com estableix l’article 52 de l’Estatut de Catalunya. També reclamem els partits polítics que dissenyin una solució política al buit legal en el qual treballen els mitjans comunitaris audiovisuals. L’SPC ha reclamat constantment –i segueix fent-ho– als grups parlamentaris que regulin el dret a la informació de la ciutadania tal com estableix l’Estatut, sense que això s’hagi produït. En aquest sentit, considerem que els mitjans comunitaris són un dels elements clau per garantir el pluralisme mediàtic i el precinte de l’emissora de LaTele, més enllà de l’argumentació legal, no és un bon indicador.

No al tancament de la Tele.cat!

Barcelona, 29 de novembre de 2013