El comitè d’empresa de TVE Catalunya manifesta el seu rebuig més absolut a la decisió de la direcció d’RTVE de contractar amb Mediapro la realització del programa España Directo. Denunciem que la direcció d’RTVE està posant en perill l’estructura territorial i la nostra capacitat productiva, mitjançant el foment de contractació de productores. Entenem que aquesta contractació vulnera els drets dels treballadors d’RTVE, al permetre que s’externalitzin programes de marcat servei públic i amb formats ja desenvolupats a TVE, que poden ser perfectament realitzats per nosaltres.

Com a exjemple d’això que expliquem podem citar el programa de producció pròpia Catalunya Avui, que fins ara hem fet els treballadors de Sant Cugat. Aquest programa té el mateix format que España Directo i el seu cost és de 7.800€ per programa/dia, pels 66.000€ programa/dia de cost del contractat amb Mediapro. Si un programa similar al Catalunya Avui es fes per a la resta de l’Estat, mitjançant producció pròpia i ocupant els equips existents en l’estructura territorial de TVE, el seu cost aproximat seria de 24.000€ programa/dia. Això suposaria un estalvi de diners per al contribuent de 42.000€ programa/dia i un clar enfortiment del servei públic que té encomenat la nostra empresa.

No tenim altra opció que pensar que darrere d’aquesta i d’altres contractacions s’amaguen interessos i favors polítics i econòmics que beneficien determinats grups audiovisuals, alguns dels quals, previsiblement, competiran ben aviat amb RTVE, cosa que implica un finançament públic encobert a càrrec dels diners dels contribuents.

Esperem que la direcció general sigui conseqüent amb les paraules pronunciades el 25 de maig passat, a la Comissió de Control Parlamentari d’RTVE, on a la pregunta: “¿Quina importància dóna la directora general a l’opinió dels treballadors sobre la marxa de l’ens públic?” (número d’expedient 182/000271), responia: “Tota la imprtància del món, senyoria, sobretot perquè en un col·lectiu de més de 8.000 persones, del qual depèn el dia a dia i en una mida essencial la tasca del grup i de cadascuna de les societats, cal donar-li tota la importància del món”.

Sant Cugat, 1 de juliol de 2005