Després de gairebé 19 anys d’història, el diari regional LLa Gaceta de Canarias en aquests moment corre el risc de desaparèixer, i amb ell un testimoni directe de la història d’aquesta comunitat autònoma en les dues últimes dècades. Els treballadors, conscients de la importància que suposa que les Illes segueixin comptant amb un mitjà de comunicació que contribueixi a garantir la pluralitat informativa i el dret fonamental a la informació de tots els canaris, volen manifestar el seu ple compromís amb el futur d’aquesta capçalera.

Així mateix, conviden a participar en aquesta mostra de suport a tota la societat canària, amb la qual durant tots aquests anys La Gaceta de Canarias i els seus treballadors han estat compromesos. Una plantilla que és precisament la principal protagonista de l’actual manteniment d’aquest periòdic, gràcies a la seva professionalitat i a pesar dels retards i impagaments salarials soferts durant els últims mesos i l’amenaça de futurs acomiadaments. Un mitjà de comunicació no és una empresa més, sinó que tant les societats que les gestionen com els seus treballadors són dipositaris i d’alguna manera garants d’un dret fonamental reconegut a la Constitució Espanyola de 1978. Per això, tant uns com els altres tenen l’obligació d’actuar amb responsabilitat i ser conscients de la importància de la seva funció social.

Aquestes afirmacions formen part del manifest que els treballadors han elaborat amb motiu d’aquest conflicte i en el qual destaquen que «de la mateixa forma, entenem que la societat en el seu conjunt ha de tenir la possibilitat de defensar el seu dret a estar informada i a disposar del major nombre de punts de vista possible. Amb aquest manifest es pretén sol·licitar i recaptar tot el suport de col·lectius socials, veïnals, culturals, mitjans de comunicació, agents econòmics, sindicats, partits polítics, institucions públiques i de tothom que es vegi afectat per la possible desaparició d’un mitjà de comunicació a les Illes causada per la irresponsabilitat i mala gestió de l’actual grup empresarial que edita La Gaceta de Canarias.

En una assemblea celebrada el 20 d’octubre passat, els treballadors de La Gaceta de Canarias van decidir convocar vagues de 24 hores a partir de la darrera setmana del mes d’octubre. La plantilla d’aquest diari ha pres aquesta mesura «davant la falta d’una resposta convincent per part de l’empresa editora. Les aturades s’afegiran a d’altres iniciatives que ja han estat implementades, com una vaga de firmes que s’està duent a terme des de primers de mes. L’assemblea reclama als gestors del grup Salatín que compleixin els compromisos assumits fa menys d’un any per garantir el futur de la publicació.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya com a organització, així com diversos dels seus càrrecs sindicals i afiliats han donat suport als treballadors de La Gaceta de Canarias. El mateix han fet la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i la resta de sindicats que en formen part. L’SPC convida el conjunt de la professió a entrar a la pàgina web del sindicat canari upcc i adherir-se a la campanya de suport d’aquesta publicació. Només en la primera setmana, més d’un miler de persones s’han adherit el manifest elaborat pels treballadors d’aquest rotatiu canari.