Per la independència dels mitjans de comunicació públics

Un cop més, un procés electoral al Parlament de Catalunya crea una situació d’interinitat als mitjans de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Ja fa quasi set anys del debat parlamentari sobre l’Audiovisual, que va acordar garantir per llei la independència, la professionalitat i la neutralitat política dels mitjans públics, que entre altres criteris havia de marcar uns períodes de renovació dels càrrecs directius diferents dels de les legislatures, precisament perquè no passés el que ara passa.

Mentre, s’ha reformat dues vegades les lleis que regulen l’activitat del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), s’ha aprovat la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya, i repetides vegades s’ha frustrat, per oportunismes partidistes, la Llei de reforma de la CCRTV que ha de donar pas a la nova Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. I això, mentre el parlament espanyol ha aprovat ja fa mesos la nova llei de la Corporació RTVE, que havent començat a tramitar-se molt més tard que la llei catalana, ha arribat a bon port molt abans.

Per això creiem que aquest és el moment més oportú per reclamar de les formacions parlamentàries catalanes el compromís més ferm perquè aprovin la Llei de la CCMA (acordada ja en ponència la legislatura passada) el més ràpidament possible, de manera que ara no es procedeixi a un seguit de nomenaments provisionals que, de ser-ho, poca eficàcia podran tenir i, si no ho són, implicarà que s’ha decidit ajornar novament l’aprovació de la nova llei, molt presumiblement per interessos partidistes. La CCRTV continuaria així, formalment, regida pels mateixos criteris governamentalistes i partidistes que el propi Parlament català va acordar revisar el desembre de 1999.

Ho reclamem com a professionals de la informació que veiem mediatitzada la nostra feina per la falta de blindatge clar de la nostra independència, i també per garantir el dret constitucional a la informació que té la societat catalana, que és la que finança els mitjans públics.

Sant Joan Despí, 15 de novembre de 2006