El mes de maig passat, diversos fotògrafs van elaborar i impulsar el Manifest que reclama un canvi legislatiu que protegeixi els drets d’autoria dels fotoperiodistes. Aquesta iniciativa és conseqüència d’una sèrie de sentències recents en les quals els jutges rebutgen la categoria d’”obra fotogràfica” a algunes fotografies per incloure-les en la categoria de “meres fotografies” sense el “plus” de creativitat sense el qual no se’ls reconeix cap protecció legal dels drets morals d’aquests treballs.

Els fotògrafs, amb el suport del secretari general de la FeSP, Enric Bastardes, i de l’advocada Cristina Busch, que s’ocupa del cas als jutjats, han denunciat en conferència informativa aquesta problemàtica que hi ha actualment a Espanya sobre els drets dels fotògrafs a la propietat intel·lectual de les seves fotografies. A l’acte s’ha plantejat:

• Que als països de la UE els drets d’autoria del fotògrafs estan plenament reconeguts i, en concret, només a Alemanya i a Àustria existeix la dita «mera fotografia» que s’aplica a qualsevol fotografia en la qual no hi ha intervenció humana (fotomatón, radiografies, càmeres de trànsit…); la resta és obra fotogràfica amb tots els seus drets, sigui o no un professional qui la realitzi.

• Que als països nòrdics (Suècia, Noruega, Dinamarca…) tenen una recaptació de drets d’autoria de professionals espanyols que no saben a qui enviar-la en no haver-hi un organisme que els gestioni
.
• Que hi ha una perversió del sector en allò que es refereix a drets d’autoria.

• Que aquesta jurisprudència fa una competència deslleial als editors que compleixen amb la llei.

Així, a l’acte s’ha denunciat:

• La discriminació de la fotografia pel que fa a altres obres ja que, en la majoria dels casos, no se la reconeix com a una disciplina creativa.

• La falta de solidaritat d’altres grups creatius que van clamar i van signar la seva adhesió en contra de la venda de CD’s pirates per reclamar els drets d’autoria dels cantants i músics així com els dels pintors, dels il·lustradors, dels dibuixants, etc., però no els dels fotògrafs.

• Que només en la disciplina de fotografia hi ha la distinció entre «mera fotografia» (o fotografia de la realitat, és a dir, que no se li reconeix el valor de l’autoria) i «fotografia creativa» (o de creació intel·lectual).

• Que la VEGAP no ha donat suport a aquest manifest.

• Que es necessita una entitat de gestió per dur aquesta problemàtica al Congrés dels Diputats, organitzar i recaptar els pagaments per drets d’autoria, donar a conèixer aquesta situació dels fotògrafs espanyols a altres països de la Unió Europea, buscar ajuda en aquests països i traslladar la petició al Parlament Europeu.