Aquest dijous 16 de desembre, vuit periodistes tarragonins han estat citats pel jutjat de pau de Calafell a un acte de conciliació prèvia a la interposició d’una querella criminal presentada pel coordinador d’àrees de l‚ajuntament de Calafell, Manuel Romero Catalán, en considerar que les informacions elaborades pels periodistes suposen unes injuries greus i un dany moral. Una querella que també afecta altres vuit persones entre veïns, polítics i sindicalistes.

Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) volem deixar en evidència la conducta del querellant com un atemptat al Dret a la Informació, establert a la Constitució. És absolutament incomprensible que persones que tenen una responsabilitat en una administració pública siguin capaces d’ignorar els drets fonamentals a la llibertat d’expressió i de la informació reconeguts en l’article 20 de la Constitució Espanyola. El dret a informar es converteix, en una funció social, com un deure al servei del dret de la ciutadania a ser informada. Els periodistes citats per la justícia s’han limitat a informar, a exercir la seva obligació professional d’obtenir, elaborar i difondre informacions d’actualitat i rellevància pública d’uns fets en els quals el gerent de Calafell n’era un dels protagonistes públics. A més a més el querellant és permet sol·licitar una indemnització de 6.000 euros per injuries a cadascuna de les setze persones demandades, entre les quals figuren els vuit periodistes, algun d’ells, a més, sense cap relació amb les informacions escrites.

El dret constitucional de la ciutadania a la informació cal reforçar-lo amb instruments que permetin també que els informadors puguin exercir la seva professió sense amenaces de persones que pensen que encara existeix la censura informativa o que tenen carta blanca per poder dictar el tipus d’informació que interessa i la que no. Per això es fa encara més imprescindible l’aprovació per part del Congrés de Diputats de l’Estatut del Periodista Professional que regula i reforça el dret de la llibertat d’informació.

El Sindicat de Periodistes de Catalunya estarà sempre enfront de les persones i organismes que posin en qüestió el dret a la informació i la feina dels professionals que exerceixen el deure d’informar a la ciutadania. Per aquest motiu l’SPC vol donar el màxim suport als periodistes que han estat convocats per la justícia per respondre de la seva tasca informativa.

Tarragona, 15 de desembre de 2004