Els comitès d’empresa i delegats de personal de les empreses de la CCRTV (TVC, Catalunya Ràdio, CCRTV Serveis Generals, CCRTV Interactiva i TVC Netmèdia Audiovisual), reunits el 10 de març de 2005 als locals d’Imagina, acordem signar i fer públic aquest manifest:

– Com a una única Corporació que som, defensem criteris d’equiparació en les condicions laborals dels treballadors/es de les empreses de la CCRTV, de la mateixa forma que es produeixen a altres radiotelevisions autonòmiques i a RTVE. Els canvis previstos per a garantir la independència i la professionalitat de la CCRTV han d’incloure avançar cap a aquesta situació d’homogeneïtat.

– Defensem la producció interna dels mitjans de comunicació audiovisuals de la CCRTV en tots els seus suports (continguts de ràdio, televisió, específics d’Internet, d’altres mitjans interactius i aplicacions informàtiques). Aquesta producció està complint la funció de servei públic que en va ser l’objectiu fundacional i a més ha aconseguit una bona acceptació per part del públic.

– El nivell de producció actual ha generat uns llocs de treball que volem mantenir i estabilitzar. Volem que es mantingui la contractació laboral a les empreses de la CCRTV i que els actuals contractes mercantils que encobreixen i oculten aquesta relació laboral es reconverteixin en contractes fixos.

– Reclamem que en l’actual procés d’elaboració parlamentària de la Llei de l’Audiovisual a Catalunya i de la Llei de la CCRTV sigui escoltada la veu dels treballadors/es de les empreses de la CCRTV. Aquesta participació hauria de culminar amb la presència d’una representació dels treballadors/es en el futur consell d’administració de la CCRTV, en la línia que proposa l’Informe del comitè de savis per a RTVE.

– Reclamem un Contracte-Programa que garanteixi l’autonomia financera de la CCRTV per gestionar els seus pressupostos i negociar les condicions retributives dels treballadors/es.

* firmen:
Comitè d’empresa de Televisió de Catalunya
Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio
Comitè d’empresa de CCRTV Serveis Generals
Delegats de personal de CCRTV Interactiva
Delegats de personal de TVC Netmèdia Audiovisual

Esplugues de Llobregat, 10 de març de 2005