Els 380 treballadors del grup editorial RBA continuen amb les seves mobilitzacions després de quatre mesos de negociacions amb la direcció de l’empresa sense que fins ara hi hagi hagut cap resultat donada la intensigent postura de la companyia. El pròxim divendres 11 de març es concentraran davant les seus de Barcelona (Pérez Galdós, 36; metro Lesseps L-3) y Madrid (López de Hoyos, 141; metro Alfonso XIII L-4) a les 14 hores per reclamar un convenio d’empresa i la millora de les seves condicions salarials i laborals.

RBA està present en el sector de les revistes (El Mueble, Cosas de Casa, National Geographic, Integral…), llibres (amb els segells RBA, Integral, Molino i La Magrana) i fascicles, pero es regeix pel conveni d’Arts Gràfiques, Manipulats del Paper y Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars. Per als treaballadors d’RBA, això suposa estar inclosos en un conveni que no té res a veure amb la seva activitat diària i que l’empresa aplica a la seva conveniència. L’única cosa que volen els treballadors és que l’empresa se senti a negociar seriosament un convenio d’empresa per a l’actual plantilla de 380 treballadors.

El grup editorial RBA va tancar el primer trimestre de 2004 amb un augment de beneficis del 34,7% en relació al 2003. La facturació bruta del mateix període es va incrementar en un 25,5% sobre l’exercici anterior. Aquestes xifres mostren la tendència positiva del grup en els darrers anys, molt superior a la mitjana del seu sector. RBA és un dels principals grups editorials espanyols. Creat el 1991, se situa en el rànquing de l’EGM com a líder en els grups editorials de revistes mensuals, posicionant-se amb més de 27 capçaleres en el mercat- en els segments de viatges, decoració, divulgació, salut i benestar, principalment. Aquestes xifres corresponen a maig de 2004.