A l’Assemblea convocada pel comitè d’empresa a l’Auditori de TVC per parlar sobre el procés d’incorporació a la plantilla fixa dels contractats més antics, s’ha aprovat el Manifest que es reprodueix seguidament i s’ha reclamat el manteniment de tota la plantilla, la fixa i la temporal. L’Assemblea també ha debatut la possibilitat d’iniciar un procés de reclamacions jurídiques per les irregularitats de contractació que pateixen des de fa anys, com a mesura de pressió perquè hi hagi una negociació real per a la conversió dels contractes temporals en fixos. El comitè d’empresa dóna suport i assumeix també aquest manifest

Els treballadors temporals: eventuals per obra, per interinatge, amb contractació per sessions, amb contractes mercantils que encobreixen relació laboral, que des de fa anys estem treballant amb contractes precaris a Televisió de Catalunya, exigim un contracte indefinit ja.

Ens adrecem a la direcció de TVC, a la direcció general de la CCRTV i al consell d’administració perque s’acceleri la negociació que reclama el comitè d’empresa en base als compromisos adquirits el 2003 per a la incorporació a plantilla dels treballadors temporals amb major antiguitat. I també a les manifestacions del director Paco Escribano en una reunió amb la plantilla el novembre de 2004 reafirmant que es mantindria el volum d’ocupació a TVC.

A TVC hi ha una plantilla amb més de 200 treballadors temporals, (sense comptar els mercantils), amb un promig d’antiguitats de set o vuit anys. Alguns companys fins i tot superen els deu anys d’antiguitat, havent passat per tota mena de contractes diferents. Demanem a la direcció que atengui la nostra situació, i comprengui que la inestabilitat contractual a la que estem sotmesos després de tants anys ja s’ha tornat insostenible.

No s’entén que s’estigui parlant de contenció i fins i tot de retallades de plantilla, quan a la vegada els plans de la CCRTV per a la Televisió són expansius: al 2007 entren en funcionament els quatre nous canals de televisió digital. Li reclamem a la direcció i al consell d’administració un gest clar i inequívoc de suport i reconeixement de la plantilla de TVC.

El que exigim amb tot el dret és un contracte indefinit per als més antics, i el manteniment de la plantilla actual. Cap acomiadament, tothom amb contracte al setembre.

Sant Joan Despí, 16 de juny de 2005