Molt Honorable Pasqual MARAGALL i MIRA
President de la Generalitat de Catalunya

President,

El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio s’adreça a Vós amb profunda preocupació, en primer lloc pel conflicte laboral que es viu a les emissores de la Generalitat de Catalunya, i del qual segurament ja esteu infomat, però sobretot per l’actitud que han adoptat davant d’aquest conflicte tant la direcció general de Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) com la direcció de Catalunya Ràdio.

En un moment tan important per a la història de la CCRTV, potser el més important després de la seva pròpia fundació, quan estem en portes que s’aprovi, esperem que amb el vot de tots els grups parlamentaris, la nova llei per la qual es regirà la nova Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; en portes de renegociar-se el contracte programa pel qual es finançarà la nostra nova Corporació durant els pròxims quatre o cinc anys; en portes de redactar-se la nova llei catalana de l’audiovisual, en un moment així, President, els treballadors i les treballadores de Catalunya Ràdio no podem deixar de fer sentir la nostra veu per denunciar el que per nosaltres és i ha estat una situació de discriminació històrica, Estem parlant, com ja sabeu, President, de l’equiparació. En primer lloc, l’equiparació salarial amb TVC i la majoria de treballadors de l’empresa de la qual tots som fills i filles, la CCRTV, en aplicació del principi a igual feina igual salari.

En segon lloc, també ens hem sentit i ens sentim discriminats respecte als treballadors de la funció pública de la Generalitat. Per dir-ho amb poques paraules, no tenim cap dels avantatges de ser funcionaris i en canvi en tenim tots els inconvenients. En tercer lloc, ens sentim discriminats amb els treballadors de la majoria de corporacions audiovisuals públiques d’Espanya i el món. Per tant, President, la nostra discriminació és triple: com a treballadors de la Corpo, com a treballadors de la Generalitat i com a treballadors de qualsevol ràdio pública.

Davant aquests fets que us exposem, ens preocupa, President, com us dèiem, l’actitud que han pres el director general, Joan Majó, i la directora de la Ràdio, Montserrat Minobis, el primer pel que diu, i la segona pel que calla. Aquesta actitud, que hem viscut al llarg de les penoses negociacions del conveni per les quals hem hagut de passar fins ara, es va posar especialment de manifest a la sessió de la comissió de control de la CCRTV que es va celebrar divendres passat, dia 10 de juny, al Parlament de Catalunya.

Creiem que allà es van dir coses tan falses i d’una importància tan negativa per a nosaltres, que no podem evitar de fer-vos arribar la nostra queixa. Després d’haver estat instat per tots els grups parlamentaris, tots, President, a solucionar aquest conflicte que no fa més que perjudicar la nostra ràdio, el senyor Majó va dir que a ell la vaga no li suposava cap problema. Encara que pot entrar dins una certa lògica “empresarial”, creiem fermament que el director general d’una corporació que és una empresa de la Generalitat no pot fer ostentació pública, en seu parlamentària, d’indiferència davant d’una situació tan greu. Un director general d’un ens públic no pot contribuir a radicalitzar un conflicte.

A més a més, el senyor Majó ens va acusar de falta de voluntat negociadora i de radicalitat en els nostres plantejaments. De la nostra boca no ha sortit mai cap frase similar a: “Aquesta és la nostra única oferta (IPCe + 0,3%) i no la pensem variar. Ah, i no us donarem l’equiparació mai, mai, encara que feu vaga tota la vida” (Enric Homs, 26 de maig del 2005, Catalunya Ràdio).

El divendres 10 de juny, el senyor Majó va dir moltes coses més (va comparar la nostra situació salarial amb la de la ràdio privada: com Vós sabeu, president, un dels sectors de l’economia catalana més desregulats, sense conveni de sector i on impera la llei de la jungla), va dir que l’equiparació era donar raons als que volen privatitzar la ràdio; va dir que l’equiparació amenaçava la viabilitat econòmica de la CCRTV…. Va dir moltes coses, creiem que masses. Tantes, de fet, que per això ens hem vist obligats a adreçar-nos a Vós i a demanar-vos un posicionament públic del seu govern sobre aquesta qüestió.

Si es vol aplicar rigor i contenció en l’administració de la CCRTV, que es faci, som els primers a voler-ho, però que es faci explicant-ne els autèntics motius, no caricaturitzant les nostres reivindicacions (“que ningú és pensi que això serà ‘ancha es Castilla’”), ni deformant el nostre poder adquisitiu, ni enfrontant-nos als nostres companys de professió i a la societat afirmant que el compliment de les nostres reivindicacions suposarien un gran perjudici per a l’erari públic.

Ja acabem, President. Nosaltres som els primers que hauríem desitjat que aquest assumpte no sortís mai de l’àmbit de les relacions laborals internes de l’empresa, però ens hem vist obligats a adreçar-nos a Vós i a tots els grups parlamentaris davant l’actitud creiem que intransigent i antidialogant (quan no silenciosa) dels nostres directius.

Finalment, esperem que les promeses d’equiparació social, amb les quals el director general es va comprometre en seu parlamentària, es compleixin, ja que fins ara no s’han traduït a la taula de negociacions. Així mateix, també esperem que la seva voluntat d’estudiar, “cas per cas”, les diferències laborals i salarials que hi ha entre Catalunya Ràdio i TVC es tradueixi en aquella comissió d’estudi sobre aquest tema que fins ara sempre se’ns ha negat.

Us saluda molt atentament

Comitè d’Empresa de Catalunya Ràdio

Barcelona, 13 de juny de 2005