El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha adreçat una carta als principals partits polítics catalans (CiU, PSC, ERC, PP i a coaIició ICV-EUiA) en la qual els demana que incorporin al seu programa electoral un seguit de mesures per desgovernamentalitzar els mitjans de comunicació públics de titularitat municipal i democratitzar-ne al mateix temps els organismes de control. L’escrit va acompanyat del manifest elaborat pel Sindicat temps enrere en el qual es plantegen els criteris amb què s’haurien de gestionar aquests mitjans, criteris que tenen com a objectiu garantir la independència dels professionals que hi treballen i unes condicions laborals dignes per poder garantir aquesta independència, lluny de la precarietat amb la qual molts funcionen actualment i tenint en compte que no hi ha cap partit amb responsabilitats en la matèria en els diferents ajuntaments que s’escapi d’aquestes pràctiques.

En el manifest es recorda que el deure d’aquests mitjans és oferir a la ciutadania una informació veraç, plural, independent i de qualitat. També s’hi diu que els ajuntaments i entitats locals han de garantir el dret a la informació de la ciutadania, la llibertat d’expressió i el pluralisme d’opinions. A més, es reclama que la direcció d’aquests mitjans no coincideixi amb la del gabinet de premsa o de comunicació de l’Ajuntament, del qual no n’ha de tenir cap dependència d’ordre jeràrquic. Una altra consideració que s’hi fa és la conveniència de dotar les emissores d’un consell d’informació local. Pel que fa a les qüestions laborals, s’encarrega als equips de Govern municipals que vetllin perquè les condicions de les persones que treballen en aquests mitjans siguin les que corresponen a la seva tasca, per tal d’evitar totes les situacions de precarietat que posen en perill la independència professional i la qualitat de la feina que desenvolupen els treballadors dels mitjans de comunicació. A la pàgina web del Sindicat (sindicat.org) es pot consultar el text íntegre d’aquest manifest.