El 22 de març passat es va aprovar la Llei d’igualtat i per tal de difondre-la entre els treballadors dels mitjans de comunicació l’SPC està organitzant una jornada informativa per al pròxim mes de juny. L’objectiu és aconseguir que en el conjunt de les empreses del sector s’implantin els plans d’igualtat entre homes i dones que la llei preveu, a partir de la seva aplicació en la negociació sindical. També és previst fer cursos dins de les empreses després de l’estiu per tal de facilitar la implantació efectiva d’aquestes mesures. El Sindicat considera que és imprescindible que els mitjans de comunicació, els comitès d’empresa i el conjunt dels treballadors coneguin el contingut i l’aplicació d’aquesta llei en el seu entorn per fer aquestes empreses més igualitàries i aconseguir una millor situació laboral per al conjunt dels professionals de la informació.