El Sindicat de Periodistes de Catalunya, conscient de la importància creixent dels mitjans de comunicació fets per i per a immigrants, vol acostar-se a aquesta realitat i col·laborar en el desenvolupament d’aquest sector, cada cop més important. Per aquest motiu, la propera tardor es faran unes jornades en les quals professionals de la informació immigrants i d’altres del país compartiran experiències i buscaran solucions comunes als problemes que tenen, que tenen tots una mateixa arrel. Les I Jornades de Comunicació amb Periodistes Immigrants aspiren a establir els primers llaços professionals formals entre periodistes locals i immigrants amb els següents objectius:
– propiciar un espai de trobada on s’estableixin les bases per crear canals fluïts d’intercanvi d’informació entre periodistes immigrants i locals
– aproximar uns i altres a les respectives realitats culturals per millorar la qualitat de la informació que se subministra
– generar el debat necessari per analitzar i proposar tractaments informatius que contribueixin de manera positiva a millorar la convivència ciutadana
– impulsar com a objectiu final la interculturalitat dins dels mitjans i en els seus continguts informatius.

El temari d’aquestes jornades ha de tendir a millorar la qualitat de la informació dels mitjans tradicionals, aproximar els mitjans d’immigrants a la realitat catalana i espanyola i a les fonts d’informació locals, ajudar al coneixement i la interrelació dels valors culturals de nadius i immigrants, i eliminar de la informació tòpics i prejudicis ètnics i religiosos, així com tractaments discriminatoris envers els col·lectius estrangers. Altres assumptes que es tractaran són la difusió dels deures i drets professionals i laborals dels periodistes entre els periodistes immigrants, i l’avaluació de les possibilitats dels nous mitjans com a font de treball estable per als informadors. A la trobada hi participaran tant informadors locals com dels mitjans d’immigrants de l’Estat espanyol.