El Govern de Castella-la Manxa, en mans del PSOE, ha aprovat fa unes poques setmanes una llei de mitjans audiovisuals d’aquesta comunitat autònoma que topa frontalment amb la doctrina de desgovernamentalització dels mitjans públics de comunicació. Així, per exemple, preveu que les decisions sobre el sector corresponen únicament al Govern, el qual té potestat fins i tot per fixar les sancions pels possibles incompliments de les noves disposicions en la matèria. El secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes, ha criticat aquest text normatiu «que va en una línia totalment contrària al que el mateix Partit Socialista ha regulat amb la Llei d’RTVE».