Josep Pernau ens ha deixat definitivament. A l’edat de 80 anys, i després de dos anys de penosa malaltia, ha mort el company Josep Pernau i Riu (Lleida 1930) uns dels pocs que ens va guiar des d’un periodisme resistent contra al franquisme fins al periodisme més exigent en llibertat. El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació mostra el seu condol pel traspàs del periodista Josep Pernau, exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC). L’SPC va nèixer el 1993 com a resultat del Congrés de Periodistes Catalans celebrat el 1992, impulsat per la Junta del CPC que dirigia Pernau. En aquests sentit, som hereus d’una manera d’entendre la professió i de defensar els drets dels professionals que Pernau va mostrar al llarg de tota la seva trajectòria.

El tòpic tant sovint utilitzat lleugerament de mestre és en aquest cas escaient i just. La seva vocació pedagògica la va exercir des de la direcció de Diari de Barcelona en dues etapes diferents, de Diario Femenino, de Mundo Diario, de la revista Destino i del setmanari Mundo. També com a degà, primer de l’Associació de la Premsa de Barcelona i després del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va mostrar el seu guiatge en defensa d’un exigent model de periodisme en llibertat impulsant el Codi Deontològic i la creació de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC). Compromès també en la creació del Sindicat de Periodistes de Catalunya, del qual n’ha estat fidelment afiliat des dels seus orígens, ha dut el seu compromís amb la professió tan lluny com li han permès les seves forces i la seva concepció fidelment autoreguladora. Una trajectòria tan constant i rigorosa no ha estat obstacle de nombrosos reconeixements públics com el premi Ortega y Gasset, el 1991; el Premi Josep Maria Lladó a la llibertat d’expressió, el 2002; i el Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán en la categoria de periodisme cultural i polític, el 2005, any en què va rebre també la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. La professió sencera i encara més, els companys que han tingut la sort de compartir redacció amb Josep Pernau, sabran mantenir-lo com a referent en l’exercici quotidià de la tasca de periodista.