El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta profundament que el text difós com a esborrany per al nou Estatut de Catalunya no inclogui cap referència al dret de la ciutadania a la informació. Durant el període de redacció, es va demanar a entitats socials i a la ciutadania en general propostes sobre els continguts del nou Estatut. L’SPC va participar d’aquest procés i va lliurar a diferents interlocutors polítics i institucionals les seves aportacions per tal que la nova llei inclogués referències al dret a la informació de la ciutadania i a com des de la Generalitat es podia legislar sobre la matèria. El Sindicat se sent decebut, perquè, contràriament al que se’ns havia dit en diferents entrevistes, aquest plantejament no s’ha tingut en compte.

Hem trobat referències als mitjans públics, al Consell de l’Audiovisual i al desenvolupament de la societat de la informació però cap a una qüestió que ens sembla que les engloba totes. Aquest dèficit, a més, es dóna quan al Congrés dels Diputats s’està discutint l’Estatut del Periodista Professional, que, entre les seves disposicions, preveu un Consell de la Informació com a ens de control del compliment de la llei que podria tenir -si es manté el criteri de la proposició inicial- la seva traducció a nivell autonòmic. L’SPC considera un oblit greu que el nou Estatut en fase de redacció no prevegi competències de la Generalitat en l’administració d’aquest dret fonamental, quan, en canvi, sí que ho fa en d’altres, com el de l’ensenyament o la sanitat.

El Sindicat demana a les forces polítiques amb representació parlamentària que corregeixin aquest greu dèficit i incorporin a l’Estatut les prescripcions necessàries perquè la Generalitat assumeixi competències sobre el dret a la informació i es doti dels organismes adequats per desenvolupar-ho. L’SPC també vol deixar clar que no planteja aquesta qüestió com un aspecte reivindicatiu de caràcter gremial o corporatiu, sinó com una mostra del seu sentit de la responsabilitat social per garantir que el dret de la ciutadania a rebre una informació plural, veraç i contrastada, tal com reconeix l’article 20 de la Constitució espanyola, estigui plenament garantit.