La introducció de la Televisió Digital Terrestre (TDT) a Catalunya, i concretament en l’àmbit local i municipal, és sens dubte un avenç de cara a una multiplicació de l’oferta i de la seva qualitat, que es podrà garantir més a partir del nou procés de concessió de canals, que ha d’acabar amb l’al·legalitat i l’arbitrarietat d’algunes operacions discutibles que hi ha hagut fins ara, com la venda de canals concedits prèviament per fer unes funcions que deixen de dur-se a terme. Per això, creiem positiu el procés de concessió de canals de TDT que ara ha obert el Govern de la Generalitat, i raonables els requisits pel que fa a les condicions tècniques i de programació.

En canvi, trobem a faltar uns altres condicionants: els referits a la seriositat i viabilitat empresarial, amb un àmbit laboral normalitzat i d’acord amb les lleis, que permetin fer una televisió local (pública -i també privada-), tant pública com privada, amb condicions homologables a la resta de mitjans audiovisuals d’àmbits superiors, com l’autonòmic o l’estatal. L’SPC ha denunciat des de la seva fundació, davant d’organismes associatius dels municipis catalans, davant els partits polítics i davant el mateix Govern català, que les ràdios i televisions locals no es poden organitzar en base al voluntarisme, la precarietat laboral del seu personal i la utilització abusiva dels estudiants en pràctiques, que acaben portant a una precarietat professional i empresarial que els impedeix situar-se al nivell que els correspon. Des del Govern, no es pot deixar la porta oberta a l’aparició d’aventurers i aprofitats que tant de mal han fet al sector en els darrers anys.

Per això, reclamem del Govern de la Generalitat, i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que considerin un requisit imprescindible per a la concessió de llicències l’existència, en el projecte dels sol·licitants, d’unes relacions laborals homologades, basades en la dignitat professional i que garanteixin l’estabilitat en l’ocupació i la responsabilitat professional dels seus treballadors.

Barcelona, 3 d’octubre de 2005