El Sindicat de Periodistes de Catalunya expressa el seu suport a la demanda presentada pel Comitè d’empresa de TV-3 contra l’Ordre del Departament de Relacions Laborals de la Conselleria de Treball, dictada el 28 de setembre, hores després que l’Assemblea de treballadors aprovés la proposta del Comitè de fer 3 hores de vaga el dia 29, de 12,30 a 15,30 hores. La raó és que aquest és el tercer cop que el Conseller Farreras dicta uns serveis mínims abusius, que ja van ser anul.lats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que van portar fins i tot a una querella criminal contra el conseller, que en aquests moments és al Tribunal Constitucional. Si l’última vegada, en ocasió de la vaga general dels treballadors públics contra la congelació salarial dictada pel govern del PP amb el suport de CiU, els “serveis màxims” ja van ser condemnats, ara, en un atur parcial de tres hores, no ténen cap sentit i són un precedent gravíssim per a l’exercici fonamental del dret de vaga.
Els fonaments jurídics de la demanda es basen en una triple confusió (volguda) en l’ordre del Departament de Treball : confusió entre dret dels ciutadans a la informació i dret a tenir-la a través de TV-3; confusió entre tenir-la per TV-3 i tenir-la concretament en la franja horària del migdia; i confusió entre dret a la informació en general i dret a gaudir-la, en una vaga, amb el mateix format habitual de durada, d’imatges, directes i amb dos conductors-presentadors. A tot això afegint que TV-3 “mou” l’horari d’informatius “punta” com el Telenotícies Vespre les vegades que ho exigeixin determinades retransmissions esportives. i no ho troba viable quan es tracta de respectar el dret de vaga dels treballadors de la seva empresa.
Per tot això, l’SPC, que ja va donar suport a altres accions legals d’anteriors comitès d’empresa de TV-3 es solidaritza també aquest cop amb una iniciativa que, ben segur, serà resolta favorablement, però ja tard en el temps, i que vol denunciar una nova ingerència del poder polític en la lliure capacitat de negociació d’un conveni col.lectiu que assisteix a les dues representacions (la social i la empresarial) en una empresa com és Televisió de Catalunya.
Barcelona, 30 de setembre de 1999