«Tria dels consellers de la Corporació a partir dels criteris de la nova Llei , d’una majoria qualificada de 2/3 com a mínim. Abandonant les concepcions de quotes polítiques i apostant per un equip transversal, que pugui ser assumit per diversos grups, i que asseguri especialment la independència d’aquest organisme respecte del govern de torn». Aquesta és una de les quatre propostes que Ramon Espuny, secretari d’Acció Interna de l’SPC i membre del comitè d’empresa de TV3, va fer el 10 de setembre passat en la seva compareixença en representació del sindicat davant la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament de Catalunya.

Aquesta presència de l’SPC al Parlament forma part de les diferents compareixences que la comissió ha decidit per impulsar el compliment de la reforma de la Llei de la CCMA, aprovada a la cambra catalana el 2019 i que encara no s’ha aplicat. En el decurs de la seva intervenció, Espuny va fer un resum de l’evolució de les normatives sobre els mitjans públics dependents de la Generalitat i les propostes per trencar el bloqueig que porta l’aplicació efectiva de la nova llei. Una altra de les propostes  es refereix al Consell de l ‘Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre el qual va dir que calia elegir-ne de manera immediata un de nou, «fonamental perquè el seu aval és un dels garants d’una elecció de membres del Consell de la CCMA sobre la base a la independència i la professionalitat. Sobre la base de la previsió de la Llei de què actuaran amb plena independència i neutralitat i no estaran sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de les seves funcions».

Una tercera proposta consistia en una «elecció d’un nou Consell Assessor de Continguts i Programació, a partir d’una independència més gran que li atorga la Llei, i que signifiqui una participació social representativa que òbviament ha d’incidir en els continguts de la programació, per no perdre la sintonia amb la societat, perduda a la Corporació des de fa anys». Finalment també es plantejava que més enllà de l’aplicació de la Llei, estudiar el lloc que pot ocupar a la CCMA l’Agència Catalana de Notícies (ACN), de titularitat pública de la Generalitat però participada en un 30% per la Corporació. Que no té un règim d’autonomia respecte del Govern, que nomena el director general, i amb unes condicions salarials molt més baixes que a TV3 i Catalunya Ràdio».