El Sindicat de Periodistes d’Andalusia (SPA) va celebrar el 7 de juny el seu III Congrés regional al Palau de la Buhaira, Sevilla, on va renovar la seva junta directiva amb el nomenament de la periodista granadina Lola Fernández com secretària general, que repeteix en el càrrec. La nova executiva, formada per 15 persones, va sortir triada per 31 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. En aquest Congrés es van constituir dues meses de treball en les quals es va abordar la situació laboral i la professional del sector, i on es van aprovar diverses resolucions.

Al Congrés van acudir més de 30 delegats de l’SPA, a més d’assistir com a convidats el degà de la Facultat de Comunicació de Sevilla, Francisco Sierra, el coordinador del sindicat de Periodistes de La Rioja, Jairo Morga, i el secretari general del Sindicat de Periodistes de Madrid, Agustín Yanel. També es van llegir diversos escrits d’ànim i suport arribats des del Sindicat de Periodistes de Catalunya, de Canàries, de Galícia i de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).

A la mesa laboral es va acordar, a proposta del degà Francisco Sierra, elaborar un estudi de la situació de la professió que serveixi de base per a formular un programa polític que inclogui necessàriament la regulació del col·legi professional. Va plantejar aquest assumpte com de vital importància en un context de desregulació i de precarització de la professió, que pot augmentar amb els acords de Bolonya, segons el degà. També es va acordar organitzar unes jornades, conjuntament amb la Universitat de Sevilla, sobre legislació laboral en la qual participin magistrats i experts en dret laboral. Ha ofert a l’SPA participar en l’observatori de la professió periodística.

Es van aprovar també diverses resolucions sobre la presència de l’SPA en casos de contractacions irregulars, l’acostament a les petites empreses, el suport al II Congrés de Periodistes Gràfics, l’impuls de la formació sindical entre els afiliats, el suport a la negociació del conveni col·lectiu dels treballadors de Andalucía Directo i també als treballadors del Grup Zeta, que s’estan mobilitzant per a mantenir els seus llocs de treball.

A la taula professional, per la seva banda, es va arribar a l’acord d’instar al consens entre totes les organitzacions professionals de periodistes per a assolir en aquesta legislatura l’èxit de la tramitació del marc normatiu que reguli la professió; traslladar a la Conferència de Degans de Comunicació de les universitats espanyoles la preocupació de l’SPA pel procés de modificació de plans d’estudi obligat per l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior; denunciar la deterioració del dret a la informació de la ciutadania, la falta d’independència dels periodistes, la proliferació de les rodes de premsa sense preguntes, l’externalització dels serveis informatius, la utilització per part de grans empreses de demandes judicials per limitar la llibertat d’informació i l’assetjament que sofreixen els personatges públics.

La taula professional també va denunciar la manera en la qual s’ha constituït el nou consell d’administració de l’RTVA, que ha suposat una oportunitat perduda per a despolititzar el màxim òrgan de gestió de l’empresa pública. Finalment, va reiterar la necessitat d’eliminar l’actual sistema d’informació durant les campanyes electorals en els mitjans públics.

El III Congrés de l’SPA, després d’aprovar els informes de gestió tant del tresorer com de la secretària general, va elegir la nova directiva, per a la qual es va presentar una sola candidatura. També van ser escolits els membres del Consell General i la Comissió de Garanties. La directiva, que treballarà durant els pròxims anys està formada per un total de quinze persones:
Secretaria general: Lola Fernández
Secretaria d’acció sindical: Francisco Terron (vocalia: Francisco Burgos)
Tresoreria: Rafael Contreras
Secretaria d’organització: Ana Romero (vocalies: Elena Lázaro i Clara Aurrecoechea)
Secretaria d’actes i comunicació: Carlos Rodríguez i Salvador Rivas
Secretaria de formació: Begoña Navarro (vocalies: Marta Morillo i Mar Arteaga)
Secretaria d’igualtat: Cristina Prieto (vocalies: Emilio Morales i Guillermo Polo)