Professionals de la informació de tot Catalunya s’han reunit en l’Assemblea convocada pel Sindicat de Periodistes per tractar sobre els problemes laborals i professionals que afecten el col·lectiu, en el marc del 15è. Aniversari de la constitució del Sindicat. La precarietat ha estat la qüestió més debatuda, per les especificitats que té en el sector de la comunicació (falta de regulació legal de la professió, de convenis sectorials com el de l’audiovisual, excés d’oferta de llicenciats…) i especialment la de periodistes de comarques, corresponsals i col·laboradors o periodistes a la peça, desplaçats dels convenis col·lectius i desprotegits per la normativa laboral.

També s’han tractat els temes professionals, pel que fa als condicionants econòmics i polítics per a una informació veraç i rigorosa, i igualment de la necessitat d’autoexigència i millor formació de la professió, així com de l’especialització i la lluita contra la trivialització de la informació.

L’assemblea ha prés els acords següents:
1- Que les tarifes mínimes per als col·laboradors de premsa elaborades pel Col·legi de Periodistes siguin un requisit necessari per als ajuts econòmics del Govern i la publicitat institucional que s’atorga a molts mitjans.
2- Que s’apliqui la Llei de Comunicació Audiovisual en els mitjans de radio i televisió locals, i que s’asseguri en ells el compliment del codi deontològic de la professió.
3- Que es generalitzin els estatuts de redacció i els comitès professionals al conjunt dels mitjans, i que els ja existents intensifiquin la vigilància del compliment del codi deontològic.
4- Que els comitès d’empresa ampliïn l’àmbit de negociació col·lectiva i assumeixin la defensa dels corresponsals en precari i dels periodistes a la peça. I també que hi incloguin la llei d’igualtat entre homes i dones.
5- Que les administracions locals impulsin i emparin la formació de Comitès professionals dels periodistes dels seus mitjans de comunicació (televisió, ràdio, Internet i butlletins municipals), i que aquests s’estenguin als mitjans locals privats.
6- Que s’impulsi des dels sindicats i l’empresariat del sector un conveni de la ràdio i les televisions locals.
7- Que la professió s’aproximi i dialogui amb la societat civil de cara a garantir el dret constitucional a la informació.
8- Que les diverses organitzacions de periodistes, professionals i sindicals, promoguin una acció conjunta de tots els professionals durant la Jornada europea contra la precarietat que es farà el pròxim mes de novembre.
9- Que els parlamentaris catalans abordin ja el desenvolupament de l’article 52 de l’Estatut de Catalunya, que preveu l’obligació del Govern de vetllar per garantir a la ciutadania el dret a una informació veraç, plural i contrastada.
10- Que les facultats i escoles de periodisme de Catalunya, públiques i privades, regulin l’ús, i eliminin l’abús, en les pràctiques dels estudiants a les empreses, establint convenis pactats amb aquestes i amb les organitzacions de periodistes i els representants dels treballadors.

Va inaugurar l’Assemblea el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, que va fer un repàs de l’actuació del seu departament per la continuïtat de les emissions en català a RNE i a TVE a Catalunya, i de la producció des del centre de Sant Cugat, i també va recordar les vicissituds de la nova Llei de la CCMA i de la seva aplicació en la renovació de càrrecs de la Corporació. A partir de la seva experiència com a conseller, Tresserras va fer una crida a evitar l’enfrontament entre el periodisme i la política, perquè davant el que va anomenar «els poders reals, que no s’elegeixen cada quatre anys, la política és l’única via que garanteix la possibilitat d’una mica de poder als humils».

Les conclusions de l’Assemblea han estat assumides pel Sindicat de Periodistes de Catalunya, i es podran consultar, junt amb les aportacions i comunicacions, al blog de la mateixa.

Barcelona, 7 de juny de 2007