En relació al comunicat del CAC sobre les protestes professionals contra els blocs

Com vam manifestar en un comunicat recent, els acords de les Juntes Electorals de Barcelona i Central no van impugnar els criteris de cobertura informativa aprovats per diferents consells d’administració de mitjans públics de comunicació. Per primer cop van rebutjar els recursos favorables a l’aplicació estricta dels còmputs de temps i d’ordre que la LOREG reserva per als espais gratuïts de propaganda electoral, als quals apel.laven fins ara indegudament les Juntes Electorals.

L’acord del CAC fet públic avui reconeix aquest fet, però no es qüestiona per què hi ha d’haver l’aval de cap Junta Electoral als criteris aprovats pels consells dels mitjans públics, a qui els propis acords de les Juntes atorguen llibertat per a la durada de la seva informació electoral, i fins i tot per a emetre o no informació electoral, «sempre que es respectin els principis de pluralisme polític i social, així com la neutralitat informativa», principis aquests obligats per a tot mitjà públic en tot moment, sigui electoral o no.

En canvi el CAC, donant ja per bons els avenços en la flexibilització dels anomenats blocs electorals, i obviant que el minutatge, encara que global i modulat de cara a una informació comprensible, segueix sent un encotillament sense justificació ni professional ni des del punt de vista del dret a la informació, reclama dels operadors públics i dels professionals d’aquests mitjans que deixin d’exercir el seu dret a la protesta, i també a l’explicació corresponent, perquè suposadament deteriora la credibilitat en els partits polítics.

Per part nostra, i com ens passa sovint, no admetrem que es mati el missatger i que s’amagui que cap llei no obliga els partits ni els consells d’administració a pactar els criteris de representativitat en base als darrers resultats electorals, més o menys corregits, com si es tractés dels espais gratuïts de propaganda. Els acords de les Juntes Electorals han servit per desvetllar que «el rei anava despullat» i els professionals, pensant en primer lloc en la ciutadania, no ens deixarem encotillar de nou per criteris arbitraris que, si alguna vegada i en algun lloc, han tingut alguna justificació garantista, davant el governamentalisme de molts mitjans públics, ara han deixat de tenir cap sentit.

Barcelona, 8 de juny de 2007