El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va atorgar el 3 de setembre passat un total de 22 freqüències de ràdio –en queda una pendent de concessió de les 23 que van sortir a concurs– que majoritàriament van anar a parar a uns pocs grups comercials. El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) lamenta un cop més que el tercer sector de la comunicació –ni públic ni privat– hagi quedat marginat en el repartiment, cosa que manté la invisibilitat dels moviments socials en l’espectre ràdiotelevisiu català.

El sindicat no qüestiona la legalitat de l’acord pres pel CAC però recorda que l’actual normativa reconeix el dret de les entitats a accedir a l’espectre radioelèctric. En aquest sentit volem recordar el que diu la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya en el seu capítol VI (articles 70 i 71) dedicat a la prestació de serveis per part de les entitats sense ànim de lucre on s’especifica que «la prestació de serveis de comunicació audiovisual per part d’entitats privades sense ànim de lucre es beneficia d’una reserva d’espai públic de comunicació, atenent la contribució que facin a la realització de finalitats d’interès general i de manera proporcionada a aquesta contribució»

Insistim un cop més en què cal complir la normativa o que s’hi facin les modificacions pertinents per tal que en les successives convocatòries hi hagi la plena garantia que el tercer sector de la comunicació rebrà les freqüències que li pertoquen. La llei actual ja estableix que els planificadors hauran de «reservar un 5% de llur oferta a serveis de comunicació sense ànim de lucre. Aquesta reserva no pot comportar cap contraprestació econòmica». El sindicat sempre ha considerat aquest 5% com a insuficient i defensa –com ja hem expressat en altres ocasions– que l’espectre radioelèctric sigui repartit a parts iguals entre operadors privats, públics i entitats sense ànim de lucre –un terç per a cadascú–, com passa en alguns països que en els darrers temps han elaborat les seves lleis de comunicació.

L’accés de les entitats del tercer sector a les ones és una qüestió bàsica de democràcia comunicativa i informativa. L’SPC i diverses entitats socials estem impulsant la Xarxa Ciutadana pel Dret Universal a la Informació i la Comunicació (XDUIC) i aconseguir que la normativa resolgui aquest dèficit democràtic és un dels seus objectius. Però el sindicat reclama que, mentrestant, si hi ha noves convocatòries similars, aquestes tinguin clarament en compte i sense subterfugis l’accés de les entitats sense ànim de lucre en el repartiment de les freqüències que pugui haver-hi en joc.

Per l’accés del tercer sector al repartiment de freqüències de radiotelevisió!

Barcelona, 19 de setembre de 2014