Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, des del Sindicat de Periodistes de Catalunya volem denunciar la desigualtat a nivell professional de les professionals de la informació. És indubtable que el periodisme es va feminitzant; de cada 3.000 periodistes que s’incorporen cada any a Espanya al mercat laboral, un 65% són dones i a les Facultats de Comunicació ja són una majoria aclaparadora (71,33% de dones matriculades a Ciències de la Comunicació de la UAB).

Però allò que sembla no canviar és la seva discriminació a nivell laboral i professional: les informadores a l’Estat espanyol cobren un 26% menys que els seu col·legues homes i més de la meitat de les col·laboradores ingressen menys de 1.500 euros mensuals, enfront de l’escàs 27% dels homes que guanyen aquesta quantitat. Quant al tipus de contracte, mentre un 70% dels professionals de la comunicació homes te un contracte indefinit, en el cas de les dones la xifra baixa fins a un 59,6%. Quant al seu accés a llocs de responsabilitat, només un 24% de les professionals de la informació ocupen algun tipus de lloc directiu a les empreses de comunicació.

Així doncs, es fa palesa la creixent precarietat que afecta la professió, causada principalment per la manca de regulació laboral i d’eines per fer-li front, que colpeja especialment les dones, i contra la qual utilitzem dia a dia les eines de la negociació sindical a través de la presència de l’SPC a les empreses del sector i de les diverses accions que porta a terme la secretaria de la Dona.

D’altra banda, des de l’SPC celebrem i donem suport a la recentment aprovada Ley de Igualdad, d’àmbit estatal, que entrarà en vigor aquest mes, com a eina fonamental per acabar amb la desigualtat entre homes i dones tant a nivell de representació política com a nivell laboral i social. I també esperem la propera tramitació de la Llei de Drets de les Dones per a l’eradicació de la violència masclista, que inclourà la lluita contra l’assetjament sexual i psicològic en l’àmbit laboral entre d’altres tipus de violència contra les dones. Però, sobre tot, manifestem la nostra inquietud per la lentitud de la tramitació parlamentària de l’Estatut del periodista professional (EPP), que considerem un instrument imprescindible per igualar drets i deures professionals entre periodistes homes i dones i per dignificar la professió, alhora que regularà la situació laboral dels periodistes a la peça, la major part dels quals són dones.

Barcelona, 8 de març de 2007