Les assemblees a les empreses del Grup Z han començat a ratificar el preacord assolit entre els comitès d’empresa i el conjunt de les forces sindicals representades en el grup amb la direcció. Encara falta per celebrar-se l’assemblea en algunes de les empreses, entre les quals hi ha la d’i>El Periódico i la de l’Sport que es faran demà dijous. Les que s’han fet fins ara han donat el vistiplau a aquest preacord. El pacte al qual s’ha arribat afecta 442 persones, 378 de les quals són personal en conveni, 36 directius i 28 persones més subjectes a les desinversions que pugui fer l’empresa durant el termini d’aplicació del pla, que és fins al 2011. Cal recordar que inicialment el grup havia plantejat la quantitat de 531 baixes, és a dir, que s’ha reduït la xifra final en un 17%.

El pacte es basa en prejubilacions i baixes incentivades. Les prejubilacions són per a personal entre els 57 i els 63 anys que mantindrien entre el 63 i el 83% del seu salari actual. Els que s’hi acullin han de portar vuit anys d’antiguitat. Pel que fa a les baixes incentivades es preveu una indemnització a partir d’una forquilla entre els 20 i els 48 dies per any treballat en funció del seu nivell salarial. Si amb aquesta fórmula no s’arriba a la quantitat fixada per l’empresa, aquesta podrà completar la llista al seu criteri tot i que s’han establert algunes limitacions sobre com es faria aquesta part del procés.

El Grup Z va presentar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) el 31 de desembre passat la tramitació del qual va quedar suspesa arran de la mediació feta des del Departament de Treball de la Generalitat i que ha propiciat les negociacions que es van acabar la matinada de dimarts passat, 3 de gener de 2009.

Barcelona, 4 de febrer de 2009