La FeSP denuncia que Metro Internacional no assumeix les seves responsabilitats empresarials davant un tancament inadmissible

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) manifesta tota la seva solidaritat amb els treballadors del diari gratuït Metro, que pateixen les conseqüències de l’expedient de liquidació de l’empresa presentat el 4 de febrer passat, després de l’Expedient de regulació d’ocupació (ERO) que a l’últim mes de desembre va acabar amb 28 llocs de treball.

La FeSP coincideix amb els treballadors de Metro que les condicions de l’acomiadament massiu presentades pels advocats que representen a Espanya a Metro Internacional són inacceptables i molt per sota de les pactades en el recent ERO. La FeSP considera que la decisió d’abandonar Espanya per part de Metro Internacional demostra l’absència d’un pla estratègic a mitjà i llarg termini per al sosteniment de l’activitat quan es va adoptar aquesta mesura, i considera inadmissible que les previsions de negoci de l’últim mes hagin servit d’excusa per a la dràstica decisió de tancar el rotatiu.

D’altra banda, considera una irresponsabilitat i menyspreu cap als treballadors que no estigui present a la taula de negociació de l’expedient de liquidació cap representant dels que van ser directius de Metro a Espanya ni de Metro Internacional.

La FeSP reclama la responsabilitat subsidiària de Metro Internacional davant la seva empresa a Espanya, per pactar unes condicions d’acomiadament que no ofenguin la dignitat dels treballadors i que els facin el menys onerosa possible aquesta dura situació. Hauria de recordar l’empresa que al llarg de vuit anys l’esforç d’aquests treballadors va permetre que Metro tingués el suport de 1.800.000 lectors i de 700.000 usuaris de la seva web; un suport que li va representar importants beneficis.

6 de febrer de 2009