El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) denuncia l’oferta de contractació d’un servei de realització i producció de fotografies de suport a la comunicació de l’Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, perquè preveu la possibilitat que les persones que hi treballin puguin fer-ho de manera puntual de manera gratuïta. Segons la proposta publicitada pel consistori, entre les condicions de la licitació es demana «cobrir actes no inclosos en les prescripcions d’aquest informe [el de la licitació] sense cost», exigència que fixen en 30 punts a l’hora de valorar les ofertes que es rebin.

Considerem que aquesta és una clàusula inadmissible, que fomenta la precarietat que ja pateix el sector de manera accentuada. Es tracta de cobertures que normalment les realitzen fotoperiodistes que treballen a la peça. L’SPC entén que acceptar aquesta oferta seria fomentar les aberracions que sovint es promouen des del lliure mercat. A més, no es detalla la quantitat de treballs gratuïts a fer per a sumar 30 punts. No podem afirmar una altra cosa que no sigui dir que es tracta d’una oferta amb condicions abusives, que no haurien de formar part de la política de contractació de l’Ajuntament de Barcelona, ni de cap altra administració pública.

La valoració del treball gratis com a fórmula de contractació lamentablement no és nova i neix i té a la vegada la conseqüència principal de la precarietat laboral, una situació que des de les administracions públiques s’hauria de combatre i no pas fomentar, com és en aquest cas. Reclamem a la Gerència de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona que retiri aquesta oferta. Al mateix temps ens posem a disposició dels responsables d’aquesta àrea municipal per tenir una entrevista en la qual tractem aquesta qüestió i trobar sortides que no suposin la vulneració de drets dels treballadors forçant-los a treballar puntualment de manera gratuïta.

JUNTA EXECUTIVA DE L’SPC