El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ha signat aquest matí –conjuntament amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), el Sindicat de la Imatge UPIFC i el Grup de Periodistes Ramon Barnils (GPRB)– el Protocol de col·laboració amb el departament d’Interior  en relació amb la utilització d’elements d’identificació personal en situacions conflictives o de risc. Aquest acord ha estat gestionat al llarg dels darrers mesos i té com a objectiu assegurar que a partir de la seva entrada en vigor, els i les professionals de la informació puguin treballar sense traves policials en esdeveniments a la via pública, especialment en moments de tensió com poden ser manifestacions, desnonaments o altres accions al carrer.

L’SPC valora positivament aquest acord per al qual ha posat tot l’esforç possible perquè arribés a bon port i ho fes establint unes condicions òptimes per a l’exercici professional. Amb la seva aplicació, la policia catalana entén que la tasca dels i les professionals del periodisme és garantir el dret a la informació de la ciutadania, un dret reconegut a l’article 52 de l’Estatut. Per poder fer-ho, els i les professionals del periodisme disposaran d’elements identificatius –armilla i/o braçal– personalitzats i amb un disseny nou respecte els models vigents fins ara, que reflectiran el caràcter professional de la seva presència en els esdeveniments a la via pública. El període de renovació d’armilles i braçals està fixat en sis mesos i durant aquest període seguiran sent vàlids els que es fan servir actualment.

En l’acte d’avui, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat “la importància de l’acord firmat perquè permetrà garantir millor el dret a la informació” de periodistes i fotoperiodistes. Elena ha remarcat que “parlem de drets fonamentals” que han d’estar altament “protegits i defensats” per part del Govern, i ha subratllat els fruits de mesos de treball i negociació amb els diversos col·lectius periodístics.

L’SPC considera que aquest acord ha d’eliminar les dificultats que en algunes ocasions els i les professionals han trobat per part dels cossos policials a l’hora de desenvolupar la seva feina com també els agents podran identificar amb més facilitat els i les periodistes i evitar generar situacions de conflictivitat. Les entitats i Interior mantindran de manera constant un contacte per intentar solucionar els problemes que una acció puntual pugui generar. El protocol firmat estableix, aixímateix, que la utilització d’aquests elements no és obligatòria, però sí que és recomanable atès que l’obligatorietat de portar-los no seria jurídicament vàlida.

Els elements identificatius seran distribuïts a instàncies de cada entitat a partir de les peticions que els arribin de les respectives afiliacions, però serà el Col·legi de Periodistes qui portarà el control del llistat de les persones que accedeixin a armilles i braçals. Els i les membres de cada entitat hauran de sol·licitar-ho a la qual pertanyin que serà qui les tramiti amb el Col·legi, d’acord també amb el pacte fet entre les quatre organitzacions periodístiques signants del protocol. Cadascuna d’elles establirà els mecanismes pels quals qui en formi part podrà accedir a braçals i armilles.

L’SPC agraeix finalment a les altres entitats periodístiques signatàries de l’acord la tasca conjunta feta en els darrers mesos per consensuar tots els punts de vista i creu que representa un pas important per a promoure noves iniciatives unitàries per fer front a tots els reptes que té plantejats la professió actualment. A banda de posar en marxa en les pròximes setmanes la substitució dels elements identificatius, una altra de les tasques inmediates és traslladar aquest protocol a altres cossos de seguretat, com són les policies municipals –almenys a les localitats més grans– i a les que depenen de l’Estat.