Cent dies després de constituït el nou govern, aquest, que ja havia fet nous nomenaments al consell d’administració de l’Agència, ha procedit a destituir el director de l’ACN, que va ser nomenat també governamentalment fa quatre anys. Aquesta és una anomalia que cal denunciar, i cal criticar el legislatiu per no haver inclòs l’ACN en el conjunt dels mitjans públics dependents de la Generalitat i no haver-la dotat d’un estatus d’autonomia com el que es va legislar per a la CCMA.

En les trobades que vam fer amb els responsables de Cultura i Mitjans de Comunicació de l’anterior govern, des de l’SPC vam assenyalar aquest dèficit d’arrel de l’agència, que la privava d’autonomia i també als seus professionals, que no disposen d’un Estatut de Redacció com als mitjans de la CCMA. També vam criticar la línia d’’hiperpolivalència’ que s’imposa als seus treballadors, fent de la necessitat virtut, i que sovint implica que només puguin fer la feina amb l’ajut de companys de professió que els aguanten el micròfon o els auxilien en altres tasques.

Ara, sense haver dotat l’ACN d’un blindatge legal com el que té la Corporació, s’ha tornat a l’estil “digital” de destitució i de nomenament de responsable, que per no variar, aporta un nom conegut en la vella tradició de professionals col•locats sobretot per la proximitat política al Govern.

El que semblava un tema menor per les dimensions de l’Agència catalana ha servit doncs per retrocedir en tot allò que s’ha aconseguit a Catalunya els darrers anys pel que fa a la democratització dels mitjans de comunicació públics. Ara cal esperar que aquest retorn al passat no s’encomani a les propostes de reforma de la Llei de la CCMA, que amb l’argument de la crisi pot procedir a reduir els membres del Consell de Govern, i a fer desaparèixer el Consell Assessor, sense que això signifiqui renunciar a les quotes partidistes en el Consell, de manera que passaríem de la partitocràcia actual al bi o al tripartidisme, quan no -segons la profunditat del canvi- al governamentalisme dels 24 primers anys dels seus mitjans.

Barcelona, 10 d’abril de 2011