El Sindicat de Periodistes d’Andalusia i el conjunt de sindicats de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) denuncien que l’empresa Localia ha acomiadat a Antequera el 50% de la plantilla davant la imminència de les eleccions sindicals, que havien de celebrar-se el dilluns 22 de desembre, després de la constitució de la Mesa Electoral, el divendres 19 de desembre. Es dóna la circumstància que entre les persones despatxades hi ha el candidat de l’SPA, el president de la mesa electoral i el secretari.

El 94% de las accions de Telecomunicaciones Antequera, nom amb el que està registrat el mitjà, corresponen a Localia, i el 6% restant a l’Ajuntament. L’empresa s’ha mantingut en la darrera dècada com a l’única televisió local del municipi, va ser adquirida per Localia a inicis d’aquest any i està sense conveni col·lectiu.

En el darrer mes la plantilla original, de deu persones, s’ha vist reduïda a la meitat a conqüècuencia de cinc acomiadaments, quatre d’aquests d’afiliats a l’SPA. El 19 de novembre, data del preavís preelectoral, es va produir el primer, que va afectar un membre del sindicat, que ha presentat demanda a l’empresa per acomiadament improcedent davant les falsedats al·legades per suspendre la relació laboral.

Aquesta inicial maniobra intimidatòria contra la plantilla es va veure reforçada el dijous 18 de desembre per la comunicació de la resolució del contracte de la fins fa poc delegada sindical de l’SPA a l’empresa. En efecte, la representació de la secció sindical havia passat el treballador que el divendres (19 de desembre) va presentar la seva candidatura a les eleccions. Des del moment en què va comunicar a l’empresa la seva condició de nou delegat sindical, va ser assetjat i amenaçat amb l’acomiadament. El mateix divendres, de manera simultània a la presentació de la seva candidatura davant la mesa electoral, li va ser entregada la carta que materialitzava les amenaces rebudes, sense haver estat advertit prèviament de la finalització del seu contracte.

Anteriorment, però, l’empresa havia incomplert tots els terminis legals per comunicar als treballadors corresponents que havien de constituir la mesa electoral i per facilitar-los el cens laboral, que a més es va negar reiteradament a entregar als sindicats presents en la constitució de la mesa.

Després de l’acomiadament del candidat de l’SPA, va arribar el torn de dos comapanys més, un d’ells també membre del sindicat. Cal destacar també que la fins ara delegada de personal, igualment de l’SPA, està de baixa des de la primavera passada per depressió.

Els serveis jurídics de l’SPA estudien en aquests moments totes les vies legals que amparin aquests treballadors, així com totes aquelles que sancionen expressament els atemptats a l’exercici de la llibertat sindical i els drets que aquesta reconeix.

En l’actualitat, Localia manté a Antequera tan sols un redactor i un càmera, que cobreixen la comarca més extensa de la província de Màlaga, composada per una vintena de municipis. A Màlaga s’han produït també diversos aomiadaments i no es descarta que aquestes mesures s’estenguin a la resta de centres de treball de Localia en aquesta província.

Màlaga, 20 de desembre de 2003